• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Delårsrapport januari-september 2023

 • Språk:Svenska
 • Talare:Vd och koncernchef Jonas Jönehall, CFO Jessica Gårdmo

Stadig orderingång och ett steg mot återskapad lönsamhet

Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för januari–september 2023.

– För andra kvartalet i rad redovisar Wästbygg Gruppen en orderingång överstigande en miljard kronor och hittills i år har vi tagit in nya ordrar till ett värde av 2,5 miljarder kronor. En fortsatt stabil orderingång visar på vår förmåga att erbjuda våra kunder rätt produkt. Det tredje kvartalet har präglats av det fortsatt utmanande marknadsläget där efterfrågan, främst inom affärsområde Bostad, påverkats negativt. Inom Kommersiellt samt Logistik och industri har vi dock sett en fortsatt vilja till att investera. Till följd av de lönsamhetsåtgärder vi har vidtagit under året, tillsammans med ett välgrundat kalkylarbete och god framdrift i våra projekt, så är vi nu tillbaka till ett positivt rörelseresultat, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef på Wästbygg Gruppen AB.

NYCKELTAL ENLIGT SEGMENTSRAPPORTERING:
1 januari – 30 september 2023
• Intäkter 3 793 mkr (3 981)
• Rörelseresultat -236 mkr (68)
• Resultat efter skatt -219 mkr (105)
• Resultat per aktie -6,78 kr (3,25)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -652 mkr (-637)
• Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) 158 mkr (402)
• Soliditet 33 % (41)
• Orderingång 2 527 mkr (4 137)
• Orderstock 30 september 4 490 mkr (6 679)

1 juli – 30 september 2023
• Intäkter 1 057 mkr (1 299)
• Rörelseresultat 3 mkr (-27)
• Resultat efter skatt -3 mkr (-9)
• Resultat per aktie -0,10 kr (-0,28)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -219 mkr (-171)
• Soliditet 33 % (41)
• Orderingång 1 019 mkr (1 201)

SAMMANFATTNING ENLIGT IFRS:
1 januari – 30 september 2023
• Intäkter 3 729 mkr (3 452)
• Rörelseresultat -166 mkr (-64)
• Resultat efter skatt -159 mkr (-30)
• Resultat per aktie -4,91 kr (-0,92)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 079 mkr (-1 100)
• Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) -1 113 mkr (-836)
• Soliditet 27 % (34)

1 juli – 30 september 2023
• Intäkter 1 038 mkr (1 101)
• Rörelseresultat 33 mkr (-74)
• Resultat efter skatt 26 mkr (-56)
• Resultat per aktie 0,79 kr (-1,73)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -280 mkr (-309)
• Soliditet 27 % (34)

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2022 och för balansposter motsvarande balansdag 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Till följd av det negativa resultatet för andra kvartalet, och att bolaget förutsåg att man inte skulle uppfylla det finansiella nyckeltalet räntetäckningsgrad, inledde Wästbygg Gruppen ett skriftligt förfarande med innehavarna av bolagets gröna obligation för att omförhandla obligationsvillkoren. Det skriftliga förfarandet avslutades den 31 augusti 2023 efter att de förändrade villkoren godkänts. De förändrade villkoren innebär att den finansiella kovenanten räntetäckningsgrad har strukits och i stället har tröskeln för den finansiella kovenanten soliditetskvot höjts. Vidare innebär villkoren att ett belopp om totalt 100 mkr ska amorteras senast vid utgången av det första kvartalet 2024, varav minst 50 mkr innan årsskiftet. Dessutom har bolagets möjlighet att göra aktieutdelningar under obligationernas kvarvarande löptid tagits bort.
 • Koncernbolaget Logistic Contractor har tecknat avtal enligt forward commitmentmodell med fondförvaltaren Genesta Property Nordic om att utveckla och bygga en 20 600 kvm stor logistikanläggning i Danmark. Ordervärdet uppgår till 220 miljoner danska kronor, vilket motsvarar cirka 340 miljoner svenska kronor vid avtalets ingång.

Idag kl. 9.30 presenteras rapporten av Jonas Jönehall, koncernchef och Jessica Gårdmo, CFO, på en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webcast: https://wbgr.se/sv/q3-2023/

……………………….

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Jönehall, vd och koncernchef
Telefon: +46 73 920 19 01
E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Jessica Gårdmo, CFO
Telefon: +46 73 467 26 15
E-post: jessica.gardmo@wastbygg.se

Robin Sundin, koncernjurist och IR-chef
Telefon: +46 72 529 30 04
E-post: robin.sundin@wastbygg.se

wbgr.se

…………………….

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB och Logistic Contractor AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2023 omsatte koncernen 5,8 miljarder och hade 600 anställda.