• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Vårt erbjudande

Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet!

BOSTÄDER

I vårt arbete med att skapa framtidens livsmiljöer är vårt bostadsbyggande en viktig pusselbit. Oavsett om vi bygger på entreprenad eller utvecklar själva ligger vårt fokus på att skapa trivsamma och trygga hem.
Vår koncern har byggt flerfamiljshus sedan bolaget startades 1981 och vi har utvecklat egna bostadsprojekt i stor skala sedan 2006. Under åren har vi samlat på oss massor av erfarenheter, såväl om smarta tekniska lösningar för en kostnadseffektiv byggprocess som mjuka parametrar för en hållbar och ombonad boendemiljö. Bland våra genomförda projekt finns allt från radhus och mindre flerbostadshus till hela kvarter med hundratals lägenheter.

Kommersiella fastigheter

Vårt kommersiella byggande omfattar ett brett spektrum där kontor och handelsfastigheter av olika slag är några exempel, men också idrottsanläggningar, mindre lager- och industribyggnader samt hotell. Vi har även lång erfarenhet av att uppföra installationstäta byggnader åt fordonsbranschen som besiktnings- och serviceanläggningar. Bland våra uppdragsgivare finns såväl offentliga beställare som privata aktörer. Under årens lopp har vi haft långa samarbeten med stora rikstäckande detaljhandelskedjor, men också med större fastighetsägare och exploatörer.
I de kommersiella projekten arbetar vi ofta tillsammans med både beställaren och en eller flera hyresgäster som ska bedriva sin verksamhet i lokalerna. Genom att vara lyhörda skapar vi en byggnad som är optimerad för de krav och önskemål som finns hos båda parter. Tillsammans säkerställer vi att alla som ska jobba där erbjuds en god och trygg arbetsmiljö samt att lokalerna ska kännas välkomnande för besökare.

Samhällsfastigheter

Sverige har haft en positiv befolkningsökning under en lång rad år. Det innebär bland annat ett fortsatt stort behov av förskolor och skolor. Eftersom vi också blir allt äldre krävs det samtidigt fler vård- och trygghetsboenden. Inom Wästbygg Gruppen har lång vi erfarenhet av att både bygga och utveckla samhällsfastigheter och vi arbetar med både offentliga och privata aktörer. För koncernbolaget Rekab Entreprenad är samhällsfastigheter något av ett specialområde. Bland såväl pågående som avslutade uppdrag finns hela spektrumet från förskolor till äldreboenden, liksom större om- och tillbyggnader av sjukhus och andra vårdinrättningar. Flera av de samhällsfastigheter som Rekab bygger genomförs i samverkan med respektive beställare.

Läs gärna om vårt projekt Nordstjärnan, ett samverkanshus i Umeå som inrymmer såväl vård- och omsorgsboende som en förskola.

Logistik och industrianläggningar

Efter många år i branschen är vi idag en ledande specialist och en trygg partner när det gäller att bygga och utveckla anläggningar för logistik och industri i Norden. Vi har den kunskap som krävs för att bygga hållbart, helt anpassat till våra kunders behov. Dessutom har vi byggt upp ett värdefullt kontaktnät med både kommunala och privata markägare kring de viktigaste nordiska logistiknaven, vilket gör att vi har möjlighet att erbjuda både mark och byggnation i strategiska lägen för logistik- och industrietableringar.
Northvolt är ett av våra hittills största industriprojekt.

En bred marknad

Geografiskt har vi koncentrerat vårt byggande av bostäder och kommersiella fastigheter i och runt storstadsregionerna i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. Vårt koncernbolag Wästbygg AB täcker in mellersta och södra Sverige medan Rekab Entreprenad bygger längs hela den norrländska kusten.
Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor (LC), som utvecklar och bygger anläggningar för logistik och industri, är verksamt på såväl den svenska marknaden som genom egna dotterbolag i Danmark, Norge och Finland.

Entreprenad och projektutveckling

Inom respektive affärsområde arbetar vi med både entreprenaduppdrag och projektutveckling. Inom entreprenadverksamheten tar vi ett totalansvar för hela byggprocessen. Entreprenadverksamhetens nära samarbete med projektutvecklingsorganisationen, gör att koncernen har kompetens inom hela kedjan från förvärv via utveckling, byggnation och försäljning fram till färdig överlämnad byggnad.
Genom att bedriva både entreprenadverksamhet och projektutveckling i symbios skapar vi synergier vilka genererar värde för våra kunder, samarbetspartners och aktieägare.