• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Utdelning och utdelningspolicy

Av Wästbygg Gruppens utdelningspolicy framgår att bolaget ska sträva efter en god direktavkastning för bolagets ägare och samtidigt ge Wästbygg Gruppen förutsättningar att investera i verksamheten och därmed skapa framtida tillväxt med bibehållen finansiell stabilitet. Utdelningen ska anpassas till resultatnivå, finansiell ställning och andra faktorer styrelsen anser relevanta. Bolagets utdelningspolicy anger att 40 procent av bolagets resultat efter skatt ska delas ut till ägarna över tid.

Genom det skriftliga förfarande som genomfördes i relation till bolagets obligationsinnehavare under augusti 2023 åtog sig bolaget att inte genomföra någon utdelning till aktieägarna under den återstående löptiden av den gröna obligationen, vilken förfaller i november 2024. Styrelsen föreslog, och årsstämman 2024 beslutade, med hänvisning till detta samt det negativa resultatet för räkenskapsåret 2023 att ingen utdelning skulle ske.

Utdelningshistorik:

Data per aktie 2023 2022 2021 2020
Utdelning, kr 04 1,651 3,50 3,30
Utdelningsprocent, %     – 40,1 38,8 39,8
Aktiekurs vid årets slut, kr 41,70 44,95 105,8 98,45
Börsvärde vid årets slut, kr 1349 1454 3448 3184
Direktavkastning, %     – 3,67 3,31 3,35
Resultat per aktie, kr5  -15,34 4,05 8,94 10,75
P/E-tal  neg. 11,10 11,83 9,15
Antal aktieägare  4123 4454 4919 6017

4 Styrelsens förslag till årsstämman 2024.

5 Baseras på segmentsredovisning.