• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ med uppgift att bereda stämmans beslut i val av styrelse samt revisor, arvodesfrågor och, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Bolagsstämman har beslutat att valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista handelsdagen i september respektive år, tillsammans med styrelsens ordförande. Med “de tre till röstetalet största aktieägarna” avses även kända aktieägargrupperingar. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den till röstetalet fjärde största aktieägaren o.s.v.

Efter att de största aktieägarna tillfrågats bestod valberedningen inför årsstämman 2024 av följande ledamöter:

 • Rutger Arnhult, utsedd av M2 Holding AB
 • Magnus Örtorp, utsedd av Fino Förvaltning AB
 • Tomas Risbecker, utsedd av Svolder AB (publ)
 • Cecilia Marlow, styrelseordförande Wästbygg Gruppen AB (publ)

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra det via e-post till: robin.sundin@wastbygg.se eller per brev till adressen:

Wästbygg Gruppen AB
Att: Robin Sundin
Sofierogatan 3B
412 51 GÖTEBORG