• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Aktiekapitalets utveckling

Wästbygg Gruppen har två aktieslag med olika rösträtt, A-aktier (10 röster) och B-aktier (1 röst). I övrigt har de olika aktieslagen lika rätt till bolagets vinst och kapital. Det finns inte några begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid bolagsstämma. Kvotvärdet uppgår till 0,11 kronor per aktie.

Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2022 till 3 593 352 kronor, fördelat på 620 000 A-aktier samt 31 720 165 B-aktier.

Aktiekapitalets utveckling

Besluts- datum Beskrivning Förändring i aktiekapital* Förändring antal aktier Varav A-aktier Varav B-aktier Totalt antal aktier Varav A-aktier Varav B-aktier Kvot- värde* Totalt
aktie- kapital*
23 dec
2011
Registrering av bolaget 50 000 50 000 50 000 1,00 50 000
17 feb
2012
Sammanslagning av aktie 0 1 000 1 000 50,00 50 000
28 aug
2013
Nyemission 2 500 000 50 000 51 000 50,00 2 550 000
23 mar
2020
Uppdelning av aktier (split) 0 22 899 000 22 950 000 0,11 2 550 000
23 mar
2020
Omstämpling av aktier 0 0 22 950 000 620 000 22 330 000 0,11 2 550 000
Okt 2020 Nyemission 925 926 8 333 333 8 333 333 31 283 333 620 000 30 663 333 0,11 3 475 926
Nov 2020 Nyemission 117 426 1 056 832 1 056 832 32 340 165 620 000 31 720 165 0,11 3 593 352

* Anges i SEK