• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

En hållbar affär

GRÖNT RAMVERK

Tack vare vårt gröna ramverk, är Wästbygg Gruppen ett av relativt få bolag där även aktierna kan klassas som gröna enligt Nasdaq. Bedömningen är ett mycket gott betyg åt vårt hållbarhetsarbete. Ramverket ökar transparensen kring vårt hållbarhetsarbete och fungerar även som ett internt styrmedel för våra affärsbeslut. Läs mer.

VÅR STYRNING

Wästbygg Gruppens koncernledning är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetets styrning och måluppfyllnad. Arbetet drivs och samordnas av stabsfunktionerna inom Hållbarhet, KMA, HR och Ekonomi med utgångspunkt i svensk lagstiftning, vårt gröna ramverk, våra policyer och riktlinjer samt vårt ISO-certifierade ledningssystem (Wästbygg Entreprenad AB är certifierat enligt ISO 9001:2015, 14001:2015 och 45001:2018 medan Logistic Contractor AB arbetar enligt ledningssystemet men inte är certifierat). Vi följer FNs Global Compact, ILOs kärnkonventioner samt OECDs riktlinjer för multinationella företag.

I de fall vi arbetar med miljöcertifierat byggande, exempelvis Miljöbyggnad, Breeam och Svanen, förhåller vi oss till ytterligare regelverk. Under 2020 har ett beslut tagits om att alla egenutvecklade projekt ska miljöcertifieras. Sedan tidigare Svanenmärker vi våra egenutvecklade bostadsrätter.