• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Risk och riskhantering

Wästbygg Gruppen exponeras för olika typer av risker via den affärsverksamhet som bedrivs. Riskbedömning och hantering av risker och osäkerhetsfaktorer är ett ständigt pågående arbete inom koncernen och stort fokus läggs på att minska vår sårbarhet på olika sätt. En effektiv riskhantering ökar värdet på vår verksamhet.

Koncernens risker kan i första hand relateras till tre områden – omvärldsrisker, operativa risker samt finansiella risker. En företagsövergripande riskanalys är framtagen för att illustrera väsentliga risker som kan påverka Wästbygg Gruppens förmåga att fullfölja sin affärsplan och uppnå sina mål.

Mer information kring identifierade risker samt hur vi arbetar med hanteringen av dessa återfinns i vår års- och hållbarhetsredovisning här.