• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Arbetsmiljö

Wästbygg Gruppens arbetsmiljövision är att ingen ska skadas eller drabbas av ohälsa på våra byggarbetsplatser och kontor.

Wästbygg Entreprenad ABs ledningssystem för arbetsmiljö är certifierat enligt ISO 45001. Certifieringen ställer krav på ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar som mål. På företaget finns ett arbetsmiljöråd med representanter från olika yrkeskategorier, regioner och koncernbolag som ansvarar för utveckling och uppföljning av arbetsmiljörelaterade frågor i nära samarbete med företagsledningen

Frisk- och hälsovård

En god balans mellan arbete och fritid men också mellan vila och aktivitet är viktig för hälsan. Från Wästbygg Gruppens ledning finns tydligt uttalat att kvällar och helger ska ägnas åt annat än arbete och att medarbetarna sinsemellan ska respektera varandras fritid.

Wästbygg Gruppen vill främja fysiskt välmående och vi erbjuder bland annat ett friskvårdsbidrag. Wästbygg är anslutet till en rikstäckande aktör som tillhandahåller ett komplett förmånspaket. Tack vare att ett stort antal företag är anslutna till den valda aktören kan vi bland annat se att Wästbygg Gruppen, i jämförelse med andra svenska företag i samma storlek, har ett högt genomsnittligt utnyttjande av friskvårdsbidraget.

På Wästbygg har vi även en egen idrottsförening, Team W, som erbjuder möjlighet att träna tillsammans samt sponsrar deltagande i olika typer av motionslopp. I vårt friskvårdsarbete har vi god hjälp av företagshälsovården, bland annat med ergonomiska genomgångar av de anställdas arbetsplatser. Företagshälsovården hanterar även sjuk- och friskanmälningar. Genom att sjukanmälan tas emot av en sjuksköterska kan den som insjuknat direkt få råd om rätt egenvård.

Trygga arbetsplatser

Vår arbetsmiljövision är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. En trygg och säker arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser står därför ständigt på agendan. Kombinerade skydds- och miljöronder genomförs regelbundet på samtliga arbetsplatser. Utöver en arbetsmiljösamordnare finns även i varje region dessutom en KMA-ansvarig som har ett nära samarbete med respektive platsledning och stöttar i det viktiga KMA-arbetet. Vi genomför även en säkerhetsvecka i september varje år med syfte att stärka säkerhetskulturen.

Vi har ett verktyg som heter ”Always report” som ska få medarbetare och underentreprenörer att rapportera tillbud, det vill säga när det varit nära ögat utan att en olycka skett. Information om tillbuden visar var riskerna finns, vilket är värdefullt i det förebyggande arbetet. Bland annat har vi samarbetat med företaget Beteendelabbet för att främja ett säkerhetsmedvetet agerande i alla arbetsmoment. Statistiken visar arbetet resulterat i beteendeförändringar som i sin tur har lett till färre antal olyckor trots att arbetsplatserna har blivit fler och omsättningen ökat.