• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Miljöcertifierade projekt

Wästbygg Gruppen har god erfarenhet av att bygga enligt de etablerade miljöcertifieringar för byggnader som används på den svenska marknaden: Miljöbyggnad, Breeam, Svanen och Green Building. Sedan hösten 2017 har vi Svanens grundlicens, som ger oss rätt att miljömärka egenutvecklade projekt. Vi är också medlem i Sweden Green Building Council, SGBC.

SVANEN

Svanen är utvecklat för att användas vid nybyggnation av bostäder och förskolor. Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/byggvaror och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift. Läs mer om Svanemärkta hus på Svanens hemsida.

Några av våra Svanenmärkta projekt:

BREEAM

Breeam kommer ursprungligen från Storbritannien och används över stora delar av Europa. En anpassning har skett till svenska förhållanden vilket gör att certifiering i Sverige sker enligt våra standarder. Vid en Breeam-certifiering bedöms en byggnads miljöprestanda inom följande områden: ledning och styrning, hälsa och välmående, energi, transport, vatten, material, avfall, markanvändning och ekologi, föroreningar samt innovation. Läs mer om Breeam på SGBC:s hemsida.

Några av våra Breeam-certifierade projekt:

MILJÖBYGGNAD

Miljöbyggnad utgår från svenska bygg- och myndighetsregler samt vedertagen byggpraxis i Sverige och kan användas för både kommersiella byggnader och bostäder. Miljöbyggnad kan uppnås i tre klasser – guld, silver och brons. En certifiering enligt Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Byggnaderna ska vara energieffektiva, ha ett bra klimatskal och inte behöva kylas på grund av hög solvärmelast. Innemiljön ska vara sund, väl ljudisolerad och ha ett gott termiskt klimat. Läs mer om Miljöbyggnad certifiering på SGBC:s hemsida.

Några av våra Miljöbyggnadsprojekt:

GREEN BUILDING

Green Building riktar sig till företag, fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet för att certifieras enligt Green Building är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare (vid en anpassning av en befintlig byggnad) eller jämfört med Boverkets nybyggnadskrav. Läs mer om Green Building på SGBC:s hemsida.

Exempel på Green Buildingprojekt: