• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Etik och Korruption

Värdegrund

Under de senaste åren har både antalet medarbetare och arbetsplatser ökat kraftigt. Att värna om en gemensam värdegrund är en utmaning i ett snabbväxande företag där de anställda dessutom är utspridda. Efter en analys av vad Wästbygg Gruppen står för både internt och externt har våra kärnvärden ”klok, kreativ och med mycket hjärta” fastställts och ett kontinuerligt arbete pågår med att skapa samsyn i våra värdegrundsfrågor. I det arbetet ingår också att öka förståelsen för vad som kan påverka ett affärsbeslut, hur vi främjar sund konkurrens och säkerställer schyssta arbetsvillkor för alla som är verksamma på våra olika arbetsplatser.

Antikorruption och sund konkurrens

Wästbygg Gruppen värnar om en sund konkurrens i byggbranschen samt att företaget och våra medarbetare uppfattas som pålitliga och professionella. Alla i företaget ska följa den lagstiftning som utarbetats för att främja en god marknadsdynamik. Därutöver förväntas medarbetare och samarbetspartners följa de etiska riktlinjer som anges i Wästbygg Gruppens uppförandekod. I uppförandekoden står det bland annat att Wästbygg Gruppen ska:

 • drivas med lönsamhet och god etik
 • aktivt motverka korruption, mutor och ekonomisk brottslighet

Medarbetare får heller inte utnyttja företagets kontaktnät eller utrustning för egen vinning.

Wästbygg Gruppen har ett etiskt råd med den övergripande uppgiften att verka för att Wästbygg Gruppens verksamhet bedrivs på det sätt vi önskar. Det etiska rådet är tillgängligt för rådgivning och information rörande etiska frågor men har inte fått några frågeställningar under året.

Visslarfunktion

Upplever någon medarbetare att det förekommer korruption, mutor, jäv eller liknande där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv finns en visslarfunktion. Under 2019 gjordes den tillgänglig även för externa parter. Visselblåsarfunktionen kan även användas för stora brister i säkerheten på en arbetsplats, allvarliga miljöbrott samt allvarliga former av diskriminering och trakasserier. Anmälan kan ske anonymt och funktionen hanteras av en advokatbyrå. Vidare utredningar och hantering av inrapporterade ärenden ansvarar det etiska rådet för.

Medarbetare i Wästbygg Gruppen och andra intressenter ska känna sig säkra på att de kan rapportera allvarliga oegentligheter och missförhållanden på ett tryggt sätt via vår visslarfunktion som sköts av en extern part.

Till visslarfunktion