• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Med vårt gröna ramverk styr vi mot hållbara affärer och den framtid vi vill ha

Wästbygg Gruppen har under många år arbetat systematiskt med att minska koncernens klimatavtryck och sedan drygt fem år tillbaka finns en målsättning att verksamheten ska vara fossilfri år 2030 inom el, värme, transporter och avfall. Som ett led i att ytterligare stärka styrningen mot hållbara affärer lanserades för två år sedan ett grönt kombinerat ramverk, vilket möjliggör grön märkning av både aktier och skuldinstrument.

Utöver intäkter och kostnader mäter och redovisar ramverket koncernens gröna andel av orderstocken. Uppgifterna utvärderas årligen av det oberoende forskningsinstitutet Cicero Shades of Green och statistiken har visat en positiv utveckling sedan starten med det gröna ramverket.

– Det är naturligtvis väldigt roligt att se det gedigna arbetet med vårt gröna ramverk ge resultat, säger Wästbygg Gruppens vd och koncernchef Jonas Jönehall. Vårt mål är att ha en orderstock som till 80 % klassificeras som grön till år 2024 och vi är på god väg att nå dit.

– När vi lanserade vårt gröna ramverk 2021 var vi först i Sverige med att möjliggöra grön märkning av såväl aktie som skuldinstrument. Våra välutvecklade processer för att skapa transparens, tydlighet och mätbarhet kring vårt hållbarhetsarbete ledde till att vi samma år erhöll Nasdaqs märkning Green Equity Designation och även kunde genomföra en framgångsrik emission av gröna obligationer.

Vad är då en hållbar affär för Wästbygg Gruppen?

– Hållbarhetsaspekten är integrerad i alla beslut vi tar. De projekt som vi själva utvecklar ska självklart miljöcertifieras och även inom entreprenadverksamheten prioriterar vi projekt med någon form av miljöcertifiering som Miljöbyggnad, Svanen eller Breeam. Alternativt ska åtgärder inkluderas som minskar energianvändningen i den färdiga byggnaden väsentligt, minst 20 procent lägre än Boverkets byggregler. Ska vi göra avsteg från ramverkets krav behövs ett särskilt beslut internt innan avtal kan tecknas. Vi väljer också aktivt bort kunder vars huvudsakliga affärsverksamhet är kopplad till fossila råvaror. För oss är hållbara affärer ett mål som är jämställt med, och också en förutsättning för, såväl långsiktig tillväxt som god lönsamhet.

– Genom att följa vårt gröna ramverk säkerställer vi att Wästbygg Gruppen är ett relevant och attraktivt val för alla de kunder, investerare, medarbetare och andra samarbetspartners som, liksom vi, vill arbeta proaktivt för ett mer hållbart samhälle.

Hur ska Wästbygg Gruppen driva hållbarhetsfrågorna vidare?

– Fokus på fortsatt minskning av klimatutsläppen står förstås mycket högt på prioritetslistan både det här året och kommande. Här behöver vi ett fortsatt samarbete inom branschen för att även få med oss hela kedjan från utvinning av råvaror och förädling av de material som behövs inom byggproduktion. 2045 ska vi i Sverige, enligt riksdagens miljömål, inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Men så länge som befolkningen fortsätter att öka behöver byggandet hålla jämna steg. Så vi måste använda all vår kunskap och kreativitet för att göra det på ett mer klimatsmart sätt, både inom Wästbygg Gruppen och byggbranschen som helhet. För att bidra till den hållbara framtid som jag är säker på att vi alla vill ha, avslutar Jonas Jönehall.