• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Wästbygg Gruppens bokslutskommuniké 2023

Regulatorisk

Stabil orderstock och fortsatt stark finansiell position efter ett utmanande år.

Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2023.

Under 2023 drabbades hela byggbranschen hårt av konjunkturläget, vilket fick stora konsekvenser, inte minst på bostadsbyggandet. Wästbygg Gruppen var inget undantag. En redan vikande bostadsmarknad försvagades ytterligare under fjärde kvartalet, vilket medförde att vi behövde göra ytterligare nedskrivningar i koncernens egenutvecklade bostadsprojekt. Samtidigt har bolagets soliditet stärkts under fjärde kvartalet och en orderingång på nästan tre miljarder gör att vi har en orderstock på 6,2 miljarder kronor med oss in i 2024, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef på Wästbygg Gruppen AB.

NYCKELTAL ENLIGT SEGMENTSRAPPORTERING:
1 januari – 31 december 2023
• Intäkter 4 843 mkr (5 794)
• Rörelseresultat -505 mkr (88)
• Resultat efter skatt -496 mkr (131)
• Resultat per aktie -15,34 kr (4,05)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -204 mkr (-307)
• Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) -48 mkr (849)
• Soliditet 36 % (45)
• Orderingång 5 514 mkr (5 006)
• Orderstock 31 december 6 195 mkr (5 754)
• Styrelsen föreslår, i enlighet med obligationsvillkoren, att årsstämman röstar för att ingen utdelning ska
ske i samband med årsstämman 2024 (1,65).

1 oktober – 31 december 2023
• Intäkter 1 050 mkr (1 814)
• Rörelseresultat -268 mkr (20)
• Resultat efter skatt -277 mkr (26)
• Resultat per aktie -8,56 kr (0,80)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 449 mkr (329)
• Soliditet 36 % (45)
• Orderingång 2 987 mkr (869)

SAMMANFATTNING ENLIGT IFRS:
1 januari – 31 december 2023
• Intäkter 4 991 mkr (5 181)
• Rörelseresultat -361 mkr (-50)
• Resultat efter skatt -369 mkr (-17)
• Resultat per aktie -11,40 kr (-0,53)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -717 mkr (-891)
• Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) -1 126 mkr (-556)
• Soliditet 29 % (36)

1 januari – 31 december 2023
• Intäkter 1 261 mkr (1 728)
• Rörelseresultat -196 mkr (14)
• Resultat efter skatt -210 mkr (13)
• Resultat per aktie -6,49 kr (0,39)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 363 mkr (209)
• Soliditet 29 % (36)

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2022 och för balansposter motsvarande balansdag 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Koncernbolaget Logistic Contractor har tecknat avtal med Ahlsell Norge om att utveckla och bygga en logistikanläggning på 62 000 kvm i Eidsvoll norr om Oslo. Ahlsell blir hyresgäst i anläggningen och ett femtonårigt hyresavtal med en årshyra på 80 miljoner norska kronor har tecknats. Avtalet genererar ett entreprenaduppdrag med ett värde på cirka 800 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 830 miljoner svenska kronor vid avtalets ingång.
 • Samtliga villkor relaterade till det avtal som tecknades med H2 Green Steel under våren 2023 uppfylldes under fjärde kvartalet och ordervärdet på 1,7 miljarder kronor inkluderades i orderingången. Uppdraget omfattar en byggnad på 150 000 kvm inom H2 Green Steels blivande anläggning för produktion av grönt stål i Boden.
 • I enlighet med villkorsändringen tidigare i år för bolagets gröna obligation amorterades 50 mkr den 15 december.

Idag kl. 9.30 presenteras rapporten av Jonas Jönehall, koncernchef och Jessica Gårdmo, CFO, på en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webcast: https://wbgr.se/sv/q4-2023/

……………………….

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Jönehall, vd och koncernchef
Telefon: +46 73 920 19 01, e-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Jessica Gårdmo, CFO
Telefon: +46 73 467 26 15, e-post: jessica.gardmo@wastbygg.se

Robin Sundin, chefsjurist och IR-chef
Telefon: +46 72 529 30 04, e-post: robin.sundin@wastbygg.se

wbgr.se

…………………….

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB och Logistic Contractor AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2023 omsatte koncernen 4,8 miljarder och hade 550 anställda.