• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Wästbygg Gruppens delårsrapport för januari–juni 2023

Regulatorisk

Omstrukturering och genomlysning av verksamheten skapar förutsättningar för lönsamhet framåt.

Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för januari–juni 2023.

– Under andra kvartalet har vi tagit svåra men nödvändiga beslut för att anpassa Wästbygg Gruppens verksamhet till en fortsatt utmanande marknad. Vi har gjort en genomlysning av såväl pågående projekt som av koncernens tillgångar, vilket har resulterat i nedskrivningar. Vidare genomförde vi under det andra kvartalet en omstrukturering som medfört personalnedskärningar. Vi är dock fortsatt övertygade om att de tre affärsområden som utgör vår kärnverksamhet, och inom vilka vi har lång erfarenhet, är nyckeln till att generera god lönsamhet och hälsosam tillväxt över tid. Den omstrukturering och genomlysning vi nu har gjort av vår verksamhet ger oss förutsättningar till bättre lönsamhet långsiktigt, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef på Wästbygg Gruppen AB.

NYCKELTAL ENLIGT SEGMENTSRAPPORTERING:
1 januari – 30 juni 2023
• Intäkter 2 737 mkr (2 682)
• Rörelseresultat -239 mkr (95)
• Resultat efter skatt -216 mkr (114)
• Resultat per aktie -6,68 kr (3,52)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -432 mkr (-467)
• Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) 150 mkr (314)
• Soliditet 35 % (42)
• Orderingång 1 508 mkr (2 936)
• Orderstock 30 juni 4 566 mkr (6 818)

1 april – 30 juni 2023
• Intäkter 1 358 mkr (1 499)
• Rörelseresultat -262 mkr (65)
• Resultat efter skatt -239 mkr (73)
• Resultat per aktie -7,37 kr (2,27)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 mkr (-409)
• Soliditet 35 % (42)
• Orderingång 1 180 mkr (1 591)

SAMMANFATTNING ENLIGT IFRS:
1 januari – 30 juni 2023
• Intäkter 2 692 mkr (2 351)
• Rörelseresultat -199 mkr (10)
• Resultat efter skatt -185 mkr (26)
• Resultat per aktie -5,71 kr (0,81)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -799 mkr (-792)
• Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) -1 176 mkr (-603)
• Soliditet 28 % (37)

1 april – 30 juni 2023
• Intäkter 1 485 mkr (1 304)
• Rörelseresultat -204 mkr (20)
• Resultat efter skatt -185 mkr (26)
• Resultat per aktie -5,74 kr (0,80)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -144 mkr (-546)
• Soliditet 28 % (37)

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2022 och för balansposter motsvarande balansdag 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Som ett led i ett åtgärdsprogram för att återskapa lönsamhet inom Wästbygg Gruppen som offentliggjordes den 4 maj, har antalet anställda i koncernen minskat med cirka 70 personer. Beslut fattades också om att lägga ner koncernbolaget Inwita Fastigheter. Kostnader relaterade till omstruktureringen belastar andra kvartalet 2023.
 • Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal med H2 Green Steel om att uppföra delar av en anläggning för produktion av grönt stål i Boden. Avtalet omfattar en byggnad på cirka 150 000 kvadratmeter och värdet på uppdraget uppgår till omkring 1,7 miljarder kronor. Affären är villkorad av att H2 Green Steel beviljas finansiering för projektet. Ordervärdet kommer att inkluderas i Wästbygg Gruppens orderingång först efter att beställaren erhållit ett positivt finansieringsbeslut.
 • Logistic Contractor har även tecknat avtal med Ahlsell om en utbyggnad med 57 000 kvm av deras logistikcenter i Hallsberg. Ordervärdet uppgår till cirka 600 mkr.

Idag kl. 9.30 presenteras rapporten av Jonas Jönehall, koncernchef och Jessica Gårdmo, CFO, på en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webcast: https://wbgr.se/sv/q2-2023/

……………………….

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Jönehall, vd och koncernchef
Telefon: +46 73 920 19 01
E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Jessica Gårdmo, CFO
Telefon: +46 73 467 26 15
E-post: jessica.gardmo@wastbygg.se

Robin Sundin, koncernjurist och IR-chef
Telefon: +46 72 529 30 04
E-post: robin.sundin@wastbygg.se

wbgr.se

…………………….

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB och Logistic Contractor AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2023 omsatte koncernen 5,8 miljarder och hade 600 anställda.