• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Delårsrapport januari – mars 2024

Ett mellankvartal i väntan på utväxling av en stark orderstock.

Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för första kvartalet 2024.

Under första kvartalet har vi sett positiva signaler i form av en sjunkande inflation, som i sin tur indikerar sänkta räntor framöver. Samtidigt kvarstår ett utmanande läge för byggbranschen, även om vi sett vissa tecken på en ökad aktivitet på marknaden under våren. För Wästbygg Gruppen har det första kvartalet varit något av ett mellankvartal. Vi gick in i 2024 med en stark orderstock, men har till följd av senarelagda projektstarter i våra stora logistik- och industriprojekt fått en framskjuten upparbetningstakt. Under april har vi dock tagit flera viktiga steg i rätt riktning med byggstarter av H2 Green Steels nya anläggning i Boden och Ahlsells nya centrallager i Norge. Nyligen har vi också tecknat avtal med Niam, som förvärvat fastigheten i Norge, vilket innebär att vi kommer att börja vinstavräkna projektet från och med andra kvartalet, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef på Wästbygg Gruppen AB.

NYCKELTAL ENLIGT SEGMENTSRAPPORTERING:
1 januari – 31 mars 2024

 • Intäkter 942 mkr (1 379)
 • Rörelseresultat -47 mkr (22)
 • Resultat efter skatt -37 mkr (22)
 • Resultat per aktie -1,14 kr (0,69)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 mkr (-427)
 • Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) -112 mkr (464)
 • Soliditet 34 % (47)
 • Orderingång 338 mkr (328)
 • Orderstock 31 mars 5 563 mkr (4 764)

NYCKELTAL ENLIGT IFRS:
1 januari – 31 mars 2024

 • Intäkter 896 mkr (1 207)
 • Rörelseresultat -46 mkr (5)
 • Resultat efter skatt -41 mkr (1)
 • Resultat per aktie -1,27 kr (0,03)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -97 mkr (-655)
 • Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) -1 318 mkr (-1 134)
 • Soliditet 27 % (35)

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2023 och för balansposter motsvarande balansdag 2023.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • I enlighet med villkorsändringen för bolagets gröna obligation som beslutades under 2023 amorterades 50 mkr den 10 januari. Därmed har kravet om att amortera 100 mkr senast vid utgången av första kvartalet 2024 uppfyllts.
 • Under mars lämnade Wästbygg Gruppens CFO Jessica Gårdmo och Logistic Contractors vd Benn Karlberg sina respektive tjänster och platser i koncernledningen. Till interim CFO och medlem av koncernledningen har Peter Bryng utsetts och koncernchef Jonas Jönehall är tills vidare tillförordnad vd för Logistic Contractor.

Idag kl. 9.30 presenteras rapporten av Jonas Jönehall, koncernchef och Peter Bryng, interim CFO, på en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webcast: https://wbgr.se/sv/q1-2024/

……………………….

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Jönehall, vd och koncernchef
Telefon: +46 73 920 19 01, e-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Peter Bryng, interim CFO
Telefon: +46 79 099 91 92, e-post: peter.bryng@wastbygg.se

Robin Sundin, chefsjurist och IR-chef
Telefon: +46 72 529 30 04, e-post: robin.sundin@wastbygg.se

wbgr.se

…………………….

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB och Logistic Contractor AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2023 omsatte koncernen 4,8 miljarder och hade 550 anställda.