• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Pressmeddelanden

Logistic Contractor säljer egenutvecklad logistikanläggning i Stockholm

Regulatorisk

Logistic Contractor AB, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med Niam AB som via en av sina fonder förvärvar en logistikanläggning under produktion i Farsta söder om Stockholm. Affären genomförs som en forward commitment där Niam AB tillträder fastigheten i samband med färdigställandet under första kvartalet 2022. Köpeskillingen uppgår till cirka 900 mkr.

Läs mer

Ändrat antal aktier och röster i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Regulatorisk

Antalet aktier och röster i Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg”) har ändrats till följd av att 1 056 832 nya B-aktier har emitterats under november månad med anledning av utnyttjande av den övertilldelningsoption som lämnades av Wästbyggs styrelse i samband med upptagandet av Wästbyggs B-aktie till handel på Nasdaq Stockholm. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Wästbyggs styrelse den 23 mars 2020.

Läs mer

Logistic Contractor bygger åt DHL på Kastrups flygplats i Köpenhamn

Regulatorisk

Logistic Contractor har tecknat avtal med DHL Copenhagen Hub Denmark A/S om att bygga en ny paketterminal och kontor på Kastrups flygplats i Köpenhamn. Anläggningen, som är på 26 000 kvm samt ett tillhörande parkeringsdäck på 7 500 kvm, uppförs inne på flygplatsområdet för hantering av ankommande och avgående flygfrakt. Ordervärdet uppgår till cirka 500 miljoner svenska kronor.

Läs mer

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Regulatorisk

Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) (tillsammans ”Joint Global Coordinators”) har utnyttjat övertilldelningsoptionen avseende 1 056 832 nya B-aktier i Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Läs mer

Valberedning utsedd inför Wästbygg Gruppens årsstämma 2021

Regulatorisk

Enligt Instruktion och arbetsordning för valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre största ägarna inte önskar utöva rätten att utse en ledamot går rätten att utse en sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. Givet bolagets börsnotering 13 oktober 2020, vilken resulterade i ett stort antal nya ägare, har Wästbygg Gruppen valt att frångå instruktionen för att ge nya ägare möjligheten att delta i valberedningen. Valberedningens ledamöter har därmed utsetts baserat på ägarförhållandena per den 26 oktober 2020.

Läs mer

Ändrat antal aktier och röster i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Regulatorisk

Antalet aktier och röster i Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg”) har ändrats till följd av att 8 333 333 nya B-aktier har emitterats under oktober månad med anledning av upptagandet av Wästbyggs B-aktie till handel på Nasdaq Stockholm. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Wästbyggs styrelse den 23 mars 2020.

Läs mer

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Regulatorisk

Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) meddelar, som stabiliseringsansvarig, att stabiliseringsåtgärder vidtagits i Wästbygg Gruppen AB:s (publ) (nedan ”Wästbygg” eller ”Bolaget”) B-aktie vilken handlas på Nasdaq Stockholm.

Läs mer

Marie Lindebäck blir IR-chef på Wästbygg Gruppen

Regulatorisk

Den 13 oktober i år noterades Wästbygg Gruppen på Nasdaq Stockholm. Efter att IR-funktionen under hela den förberedande processen har hanterats av en extern konsult, Sture Stölen, har Wästbygg nu utsett Marie Lindebäck till IR-chef.

Läs mer

Wästbygg Gruppen offentliggör tilläggsprospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Läs mer

Wästbygg bygger åt Tobin Properties

Wästbygg har fått i uppdrag av Tobin Properties att bygga 60 bostadsrättslägenheter i Nacka Strand. Projektet Nacka 1A omfattar två huskroppar som är nio respektive tio våningar höga. Här planeras för yteffektiva lägenheter med smarta lösningar i form av olika typer av funktionsmöbler. På så sätt skapas förutsättningar för att bygga exempelvis trerumslägenheter på cirka 50 kvm. Ordervärdet är 115 mkr.

Läs mer

Logistic Contractor säljer logistikfastighet i Borås till Catena

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har idag tecknat avtal med Catena om försäljning av en egenutvecklad logistikfastighet på 38 000 kvm som är under produktion. Hyresgäst i fastigheten kommer att vara modeföretaget Nelly. Försäljningen sker preliminärt per den 1 februari 2021 genom en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 272 mkr. Fastigheten är belägen i ett utmärkt logistikläge vid den norra infarten till Borås.

Läs mer

Wästbygg Gruppen avser att noteras på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Läs mer

Logistic Contractor rekryterar Sales and Business Development Manager i Norge

Logistic Contractor fortsätter sin satsning på den nordiska marknaden. Till företagets kontor i Oslo har nu Espen B. Danielsen rekryterats till en nyinrättad tjänst som Sales and Business Development Manager. Uppdraget är att ansvara för försäljningen och bidra till att ytterligare stärka Logistic Contractors position på den norska marknaden. Espen B. Danielsen har lång erfarenhet av hela värdekedjan inom fastighetsbranschen då han bland...

Läs mer

Logistic Contractor utvecklar åt Dollarstore och säljer till Aberdeen Standard Investments

Logistic Contractor utvecklar och uppför ett centrallager på 55 000 kvm för lågpriskedjan Dollarstore. Dollarstore hyr lokalen på ett långt triple net-avtal och nu har Logistic Contractor tecknat avtal med Aberdeen Standard Investments som förvärvar fastigheten via en av sina fonder.– Vi är otroligt stolta över anläggningen som vi nu bygger för Dollarstore och det känns tryggt att kunna lämna över det fortsatta ägandet till Aberdeen, som...

Läs mer

Morgan Palmersjö Andreasson till Wästbygg Projektutveckling

Morgan Palmersjö Andreasson har nyligen tillträtt en tjänst som chef för marknadsområde Öst på Wästbygg Projektutveckling. Han kommer närmast från Skanska där han i många år har arbetat med både projektutveckling och byggproduktion. – Det känns väldigt bra att ha Morgan på plats på kontoret i Solna. Med sin erfarenhet och personlighet kommer han att bidra på ett utmärkt sätt till att stärka organisationen i Stockholm. På så...

Läs mer

Wästbygg rekryterar Stefan Ekström som arbetschef i Stockholm

Wästbygg förstärker sin organisation i region Öst. Stefan Ekström har rekryterats som arbetschef och ska primärt fokusera på kund- och marknadsbearbetning inom det kommersiella segmentet.– Vi är mycket glada över att ha Stefan Ekström ombord. När Wästbygg nu flyttar fram positionerna i hela Stockholmsområdet blir han en värdefull resurs i det arbetet med sitt goda affärsmannaskap och breda kontaktnät i branschen, säger Susanne...

Läs mer

Social hållbarhet i fokus när NREP förvärvar projekt från Wästbygg Projektutveckling

Inom Stockholms prioriterade satsning Fokus Skärholmen ska nu NREP och Wästbygg Projektutveckling AB utveckla funktionella ungdomsbostäder. Med social hållbarhet som tydligt ledord skapas förutsättningar för gemenskap och aktivitet i projektet som uppförs vid Vårbergstoppen.  Fokus Skärholmen är ett stadsutvecklingsprojekt som ska bidra till att området, där knappt några bostäder byggts sedan miljonprogrammets tid, blir en levande och...

Läs mer

Wästbygg bygger hyresrätter åt Junehem

Wästbygg har vunnit en offentlig upphandling om att uppföra hyresrätter åt Jönköpings kommuns bostadsbolag Junehem i Taberg söder om Jönköping. I en första etapp ska 61 lägenheter byggas och ordervärdet är 127 mkr. Området får en tydlig hållbarhetsprägel. Solceller monteras på taken och regnvatten tas tillvara för bevattning och cykeltvätt. Inne i husen kommer vatten från bad, dusch och tvätt att återvinnas för att spola...

Läs mer

Logistic Contractor bygger logistikanläggning åt Catena

Logistic Contractor har fått i uppdrag av Catena att bygga en logistikanläggning i Åstorp i norra Skåne på 11 100 kvm. Hyresgäst i fastigheten kommer att bli Seafrigo Nordic, som är ett internationellt företag inom tredjepartslogistik med fokus på hantering och lagring av livsmedel. Fastigheten kommer därför att innehålla både kyl- och frysdel samt förses med reservkraft för att garantera drift även vid ett längre strömavbrott....

Läs mer

Logistic Contractor öppnar kontor i Oslo och Helsingfors

Logistic Contractor har tecknat avtal om centralt belägna kontorslokaler i Oslo och Helsingfors. Bolaget har varit verksamt på de båda marknaderna under en tid och i takt med att de lokala organisationerna växer krävs större lokaler. – Vi får positiv respons i båda länderna på Logistic Contractors produkter. Trots att både Norge och Finland haft större restriktioner än Sverige till följd av covid-19-pandemin under våren, för vi...

Läs mer

Wästbygg Gruppen rekryterar Claas Wallin som verksamhetsutvecklingschef

Wästbygg Gruppen stärker koncernledningen. Till en nyinrättad tjänst som verksamhetsutvecklingschef på koncernnivå har Claas Wallin rekryterats. Han har gedigen erfarenhet av att arbeta med både operativ och strategisk affärs- och verksamhetsutveckling inom samhällsbyggnadsområdet och har tidigare arbetat bland annat på Skanska och JM.– Wästbygg Gruppen har haft en positiv utveckling under en lång rad år. För att kunna fortsätta vår...

Läs mer

Trelleborgs kommun väljer Wästbygg för hållbar förskola

Wästbygg Projektutveckling AB har vunnit en markanvisningstävling för att utveckla och bygga en förskola i Trelleborg. I samarbete med Liljewall arkitekter och Kunskapsförskolan har Wästbygg tagit fram ett förslag som möter kommunens krav på att värna om områdets kulturhistoriska värden och uppföra en hållbar byggnad anpassad till en kreativ lärande och lekande verksamhet. – I uppdraget ingick att presentera ett helhetsförslag för...

Läs mer

Wästbygg Gruppen och Södra siktar mot Miljöbyggnad Guld

Wästbygg och Södra vill tillsammans göra trähus attraktiva för boende, förvaltare och fastighetsägare genom att visa på de tekniska och ekonomiska fördelar som är förknippade med byggande i massivt trä, samtidigt som det skapas förutsättningar för ett mer hållbart bostadsbyggande i en säker arbetsmiljö. Genom att kombinera Wästbyggs produktionskunskap inom byggnation med Södras expertis inom råvaran trä och industriell tillverkning...

Läs mer

Wästbygg fortsätter om- och tillbyggnaden av Asecs köpcentrum i Jönköping

Tjänstepensionsföretaget Alecta ger Wästbygg fortsatt förtroende när de investerar 400 mkr i en andra ombyggnadsetapp av köpcentrumet Asecs i Jönköping. Den första etappen, som omfattade en om- och tillbyggnad på 36 000 kvm, avslutades i oktober 2019 efter en byggperiod på tre och ett halvt år. Kvarvarande 20 000 kvm byggs nu om och rustas upp, bland annat med ett nytt restaurangtorg. Dessutom byggs en ny entrédel på 700 kvm.– Vi väljer...

Läs mer

Starten för Borås Event firas med digitalt spadtag

Nu har första spadtaget tagits för ett aktivare Borås. Spadtaget blir startskottet för Borås Event – ett område där människor ska kunna mötas och aktiviteter finnas för alla åldrar. Borås Stads fastighetsbolag IBAB utvecklar eventområdet och Wästbygg AB är totalentreprenör för den första byggnaden. Utvecklingen av det en ny byggnad för familjeaktiviteter och rörelser är en del i en satsning på att utöka och stärka området runt...

Läs mer

Logistic Contractor har rekryterat Johanna Kindlund som teknisk chef

Johanna Kindlund har rekryterats till en nyinrättad tjänst som teknisk chef på Logistic Contractor. I den rollen får hon ett övergripande ansvar för inköp och konstruktion och kommer bland annat att arbeta med att utveckla Logistic Contractors interna processer. Johanna Kindlund har tidigare arbetat både på Göteborgs Stads trafikkontor och på Trafikverket.– Johanna har stor erfarenhet från byggbranschen utifrån ett perspektiv som...

Läs mer

Wästbygg utvecklar bostäder och äldreboende i Falkenberg

Wästbygg Projektutveckling har förvärvat två bolag, Strandängen 1 och 2, med tillhörande rätt att utveckla två fastigheter i Skogstorp strax utanför centrala Falkenberg. I projektets första etapp planeras för att uppföra 30 Svanenmärkta radhus i bostadsrättsform. Inför etapp två ska Wästbygg Projektutveckling komma med förslag på ny detaljplan, där målsättningen är att utveckla och bygga cirka 65 lägenheter för ålderskategorin...

Läs mer

Lansa Fastigheter och Wästbygg uppför unikt trähus i Lund

Lansa Fastigheter och Wästbygg Projektutveckling har tecknat avtal om att uppföra ett unikt bostadsprojekt på Brunnshög i Lund. Fastigheten, med 82 lägenheter och en lokal, kommer att uppföras helt i KL-trä och är projekterad för att klara certifiering enligt Miljöbyggnad Guld. Byggstart sker efter semestern. Det egenutvecklade trähuset byggs med stort miljö- och hållbarhetsfokus. På taket kommer det att finnas solceller och i källaren...

Läs mer

Logistic Contractor bygger svenskt huvudkontor och produktionsanläggning för HydraSpecma

Logistic Contractor har tecknat avtal med HydraSpecma om att bygga nya lokaler i Bårhult öster om Göteborg och nära Landvetters flygplats för företagets Göteborgsverksamhet. Den nya anläggningen blir 11 200 kvm stor och kommer dels att inrymma HydraSpecmas svenska huvudkontor och dels utrymmen för företagets produktion av hydraulikutrustning till fordonsindustrin. Anläggningen färdigställs under senvåren 2021 och ordervärdet är strax...

Läs mer

Johannes Hellsing är ny arbetschef på Wästbygg

Johannes Hellsing har tillträtt som arbetschef på Wästbygg region Väst. Han kommer närmast från en tjänst som projektchef på Stena Fastigheter, men har också bland annat ett förflutet på Västfastigheter som huvudprojektledare. I sina tidigare roller har han arbetat med det mesta inom bygg – bostäder, samhällsfastigheter handel och andra kommersiella fastigheter.– Johannes kommer primärt att ansvara för Wästbyggs bearbetning av den...

Läs mer

Logistic Contractor rekryterar Sales and Business Development Manager i Finland

Logistic Contractor utökar sin satsning på den nordiska marknaden. I slutet av 2019 registrerades ett finskt dotterbolag och den 1 april började René Lönnqvist sin tjänst som Sales and Business Development Manager. Uppdraget är att ansvara för försäljningen och etablera Logistic Contractor på den finska marknaden. – Logistic Contractor är den största aktören på den svenska logistikmarknaden och vi ser goda förutsättningar att på sikt...

Läs mer

Wästbygg bygger äldreboende i Hässleholm

Wästbygg har tecknat avtal med Novum Samhällsfastigheter om att bygga äldreboendet Villa Danspalatset i Hässleholm. Äldreboendet kommer att ha 60 platser när det är färdigbyggt i oktober 2021 och ska drivas av Vardaga. På gården skapas en rad samlingsplatser i form av utegym, hönshus samt ett orangeri, som tack vare bergvärme kommer att vara uppvärmt året runt. Dessutom byggs en dansbana för att knyta an traditionsmässigt till det...

Läs mer

Wästbygg rekryterar ny chef för region Väst

Wästbygg har rekryterat Mohamed Kiswani som ny chef för entreprenadverksamheten i region Väst. Mohamed Kiswani arbetar idag på Forsen AB som affärsenhetschef och tillträder sin nya tjänst i början av juni.– Det känns oerhört bra att vi lyckats knyta Mohamed till Wästbygg. Med sitt värderingsstyrda ledarskap och affärsmannaskap kommer han att tillföra nya möjligheter till vår region Väst. Från tidigare yrkesroller har han dessutom stor...

Läs mer

Wästbygg har rekryterat Jenny Jakobson som marknads- och varumärkeschef

Till en nyinrättad tjänst som marknads- och varumärkeschef har Wästbygg rekryterat Jenny Jakobson. Jenny Jakobson har mångårig erfarenhet inom kommunikationsområdet. Innan hon kom till Wästbygg har hon arbetat med kommunikations- och marknadsföringsfrågor i olika roller på Mölnlycke Health Care i 14 år, bland annat som chef för bolagets inhouse-byrå. – Wästbygg växer och vi ser ett ökat behov av att arbeta mer strategiskt med både...

Läs mer

Wästbygg säljer egenutvecklad kommersiell fastighet till SPP

SPP Fastigheter AB har förvärvat en kommersiell fastighet på 8 600 kvm i Trollhättan av Wästbygg Projektutveckling AB. Fastigheten är under byggnation och kommer att ha byggvarukedjan Hornbach som hyresgäst när den är färdigställd under våren 2021. Förvärvet genomförs som en forward commitment, där tillträde sker och köpeskilling erläggs när fastigheten är klar för inflyttning.– Vi är glada över att ha genomfört vår första...

Läs mer

Wästbygg bygger lekland i Borås

Wästbygg har tecknat avtal med Borås Stads fastighetsbolag IBAB om att bygga en 3 800 kvm stor lokal där Leos Lekland ska vara hyresgäst. Byggnaden uppförs i direkt anslutning till Borås Djurparks entré. För att göra plats rivs den tidigare dansrestaurangen Rotundan. Ordervärdet är 40 mkr. – Lokalförsörjningsförvaltning är igång med rivningen och vi börjar bygga så snart det arbetet är avslutat. Byggtiden är relativt kort, redan i...

Läs mer

Wästbygg startar egen förvaltning av samhällsfastigheter

Wästbygg har varit verksamt inom området samhällsfastigheter sedan 1990-talet. Ursprungligen som byggentreprenör då kommunerna fortfarande var huvudmän för denna typ av verksamhet, men under senare år i allt större omfattning även som utvecklare. Nu etablerar Wästbygg ett fastighetsbolag i syfte att bygga upp egen förvaltningsverksamhet inom samhällsfastigheter.– Idag är det både kommunala och privata aktörer som vill etablera...

Läs mer

Wästbygg bygger bostäder åt CA Fastigheter i Jönköping

Wästbygg har tecknat avtal med CA Fastigheter om att bygga Kärnan 7, ett fyravåningshus med 24 lägenheter. Bostäderna uppförs mitt i Jönköping och det centrala läget möjliggörs genom förtätning av ett bostadskvarter.– Vi kommer att bygga ovanpå ett garage. På så sätt utnyttjas befintlig yta på ett mer effektivt sätt för att få fler lägenheter i Jönköpings innerstad. Under februari påbörjas projekteringen och vi planerar för...

Läs mer

Wästbygg Gruppen stärker styrelsen, Joacim Sjöberg invald som ny ledamot

Vid en extra bolagsstämma i Wästbygg Gruppen den 23 januari utökades styrelsen när Joacim Sjöberg valdes in som ny ledamot. Joacim Sjöbergs huvudsakliga kompetensområden är förvärvs-, finans- och kapitalmarknadsfrågor efter 25 år inom investment banking på olika chefspositioner. Idag arbetar han som rådgivare till snabbväxande bolag och med styrelseuppdrag, bland annat är han ordförande i Beijerinvest AB och Tendium Holding AB.– Med...

Läs mer

Wästbygg Projektutveckling stärker organisationen och rekryterar Martin Söderholm som ekonomichef

Martin Söderholm har nyligen tillträtt som ekonomichef på Wästbygg Projektutveckling AB. Han har en lång erfarenhet från olika ledande roller inom fastighetsbranschen med fokus på fastighetsekonomi och transaktioner. Närmast kommer han från Akademiska Hus, där han under de senaste fyra åren främst arbetat med deras större nyproduktioner och investeringar.– Wästbygg Projektutveckling har en omfattande portfölj där flera stora projekt ska...

Läs mer

Cecilia Marlow blir ny styrelseordförande i Wästbygg Gruppen

Vid en extra bolagsstämma den 12 december valdes Cecilia Marlow till ny styrelseordförande i Wästbygg Gruppen AB. Hon efterträder Andreas von Hedenberg, som haft den rollen sedan 2013.– Jag vill först och främst tacka Andreas von Hedenberg för det goda arbete han har lagt ner under de här åren. Samtidigt har jag full förståelse för att han lämnar utifrån det faktum att både vårt företag och hans övriga åtaganden har växt och blivit...

Läs mer

Wästbygg AB bygger handelshus i Kristianstad

Wästbygg AB kommer att uppföra en 15 000 kvm stor handelsplats i Härlöv i Kristianstad. Coop, Kronans Apotek, Linnea & Basilika, Rusta och Jysk är klara som hyresgäster.– Det känns mycket positivt att vi kan fortsätta vår satsning på kommersiella lokaler där vi är specialister, säger Kenneth Samuelsson som är arbetschef inom Wästbygg AB. Härlöv är ett spännande utvecklingsområde i Kristianstad kommun som med flera starka...

Läs mer