• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Pressmeddelanden

Wästbygg Gruppen genomför om- och tillbyggnad av Örjansskolan i Skellefteå

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad har efter genomförd Fas 1 i samverkan tecknat entreprenadavtal med Skellefteå kommun om en anpassning av Örjansskolan i Skelleftehamn till framtida behov. Uppdraget omfattar en ombyggnad av 4 000 kvm samt en tillbyggnad med ungefär motsvarande yta med certifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Ordervärdet uppgår till 179 mkr, en ökning med cirka 30 mkr mot den ursprungliga budgeten. – Under Fas 1...

Läs mer

Wästbygg Gruppen tecknar avtal om återuppbyggnad av brandstationer och ombyggnad av äldreboende

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad har tecknat avtal med Umeå kommun om återuppbyggnad av de två brandstationer som delvis skadats under vintern, en av höga snölaster på taket och en av brand. Projektet genomförs i samverkan, där parterna i Fas 1 ska planera och projektera återuppbyggnaden tillsammans. Bedömt entreprenadvärde uppgår till 75 mkr och kommer att inkluderas i Wästbygg Gruppens orderingång först när...

Läs mer

Wästbygg Gruppen uppför komplementbyggnader till industrianläggning

Wästbygg har tecknat avtal med en större industriaktör om att uppföra komplementbyggnader till en produktionsanläggning som är under uppförande i Göteborg. Uppdraget omfattar fyra byggnader på 800 – 1 500 kvm för utrustning kopplad till fabrikens olika försörjningssystem. Därutöver ska fundament gjutas för ytterligare komplementbyggnader. Ordervärdet uppgår till cirka 50 mkr. Byggnaderna ska vara klara innan årets slut, varför...

Läs mer

Wästbygg Gruppen avyttrar logistikfastighet i Ulricehamn till SLP

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har sålt en fullt uthyrd egenutvecklad logistikanläggning med en uthyrningsbar yta på cirka 24 000 kvm i Ulricehamn. Köpare är SLP, Swedish Logistic Property. Försäljningen genomförs som en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 204 mkr och tillträde sker den 28 juni. Anläggningen färdigställdes under 2023 och är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Utöver den befintliga...

Läs mer

Wästbygg Gruppen genomför förändringar i koncernledningen

Regulatorisk

Som ett led i Wästbygg Gruppens anpassning till rådande marknadsläge samt för att uppnå ett mer effektivt samarbete mellan koncernledning och styrelse genomför Wästbygg Gruppen en omstrukturering i koncernens ledningsgrupp. Robin Sundin, tidigare chefsjurist på Wästbygg Gruppen, utses till Chief Operating Officer med övergripande strategiskt ansvar för koncernens support- och stabsfunktioner. - Ett fortsatt utmanade marknadsläge kräver en...

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ) den 7 maj 2024

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878-5538 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 7 maj 2024. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen och ansvarsfrihetVid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och...

Läs mer

Wästbygg Gruppens delårsrapport januari-mars 2024

Regulatorisk

Ett mellankvartal i väntan på utväxling av en stark orderstock. Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för första kvartalet 2024. Under första kvartalet har vi sett positiva signaler i form av en sjunkande inflation, som i sin tur indikerar sänkta räntor framöver. Samtidigt kvarstår ett utmanande läge för byggbranschen, även om vi sett vissa tecken på en ökad aktivitet på marknaden under våren. För Wästbygg...

Läs mer

Wästbygg Gruppen ABs (publ) delårsrapport för januari-mars 2024 presenteras 7 maj– inbjudan till telefonkonferens

Wästbygg Gruppen offentliggör sin delårsrapport för januari-mars, tisdagen den 7 maj 2024 klockan 08.00 (CEST). Investerare, analytiker och journalister hälsas välkomna att delta i bolagets websända telefonkonferens kl. 09.30 samma dag. Jonas Jönehall, vd och koncernchef samt Peter Bryng, interim CFO, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med en frågestund.Datum: 7 maj 2024Tid: Rapport publiceras kl....

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) avyttrar logistikfastighet i Norge för en och en halv miljard kronor

Regulatorisk

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal med Niam, som förvärvar en logistikfastighet under uppförande i Norge. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 1 450 000 000 norska kronor. Affären sker genom en mix av forward funding och forward commitment men Niam tillträder fastigheten först i samband med att den färdigställs under sommaren 2025. Fastigheten, belägen i Eidsvoll norr om Oslo, är utvecklad av Logistic...

Läs mer

Wästbygg Gruppen bygger bostäder åt HSB i Mölndal

Wästbygg har fått uppdraget att bygga brf Prisma i Mölndal åt HSB. Brf Prisma omfattar 58 lägenheter och gemensamhetsutrymmen fördelade på två huskroppar. Arkitekturen, med vinklade tak, ger både husen och lägenheterna en utformning utöver det vanliga. Ordervärdet uppgår till 132 mkr och brf Prisma ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.– Det är en positiv och mycket välkommen signal från bostadsmarknaden att vi kan byggstarta de...

Läs mer

Wästbygg Gruppen publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör idag sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 på wbgr.se. Trots ett utmanande år, för såväl byggbranschen som helhet som för Wästbygg Gruppen, redovisar vi vår största orderingång någonsin under 2023. Positivt är också att vårt gröna ramverk fyller sin funktion som styrmedel mot hållbara affärer då hela 85 procent av vår orderstock kan definieras som grön. Under föregående år har...

Läs mer

Kallelse till Årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Regulatorisk

Aktieägarna i Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878–5538, (”Wästbygg Gruppen” eller ”Bolaget”), kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Johan Willins Gata 6 i Göteborg. Inregistrering inför årsstämman inleds kl. 14.30 då lättare förtäring i form av kaffe/te och fika serveras.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL STÄMMARätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i...

Läs mer

Benn Karlberg avgår som vd för Wästbygg Gruppens koncernbolag, Logistic Contractor

Regulatorisk

Benn Karlberg lämnar sitt uppdrag som vd för Logistic Contractor och därmed också sin plats i koncernledningen. Wästbygg Gruppens vd och koncernchef, Jonas Jönehall, kliver in som tillförordnad vd tills en permanent ersättare är på plats. - LC firar i år 20 framgångsrika år som bolag. Benn tillträdde som vice vd 2015 och har varit vd sedan 2019. Han har därmed varit starkt bidragande i LCs utveckling till att bli en ledande aktör på den...

Läs mer

Wästbygg Gruppens CFO lämnar sin tjänst

Regulatorisk

Jessica Gårdmo, CFO för Wästbygg Gruppen sedan 2022, har idag meddelat att hon lämnar sin tjänst och bolagets koncernledning för nya utmaningar utanför koncernen. Till interim CFO och medlem av koncernledningen utses Peter Bryng. Utöver en mångårig erfarenhet av liknande interimsuppdrag hos noterade bolag kommer Peter Bryng senast från rollen som CFO hos Jula AB.- Det är glädjande att vi har kunnat knyta Peter Bryng till oss som interim CFO...

Läs mer

Två nya avtal för Wästbygg Gruppen – sporthall och skola i Skellefteå

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad har vunnit två upphandlingar med Skellefteå kommun som beställare. I direkt anslutning till Sunnanåskolan ska Rekab bygga en ny sportanläggning som innehåller tre separata hallar, varav en är en fullstor idrottshall och en är specialanpassad för gymnastik med ansatsbanor och hoppgropar. Totala ytan är 2 800 kvm inklusive entréhall och omklädningsrum. Ordervärdet uppgår till 86 mkr och...

Läs mer

Wästbygg Gruppens bokslutskommuniké 2023

Regulatorisk

Stabil orderstock och fortsatt stark finansiell position efter ett utmanande år. Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2023.Under 2023 drabbades hela byggbranschen hårt av konjunkturläget, vilket fick stora konsekvenser, inte minst på bostadsbyggandet. Wästbygg Gruppen var inget undantag. En redan vikande bostadsmarknad försvagades ytterligare under fjärde kvartalet, vilket medförde att vi behövde göra...

Läs mer

Wästbygg Gruppen ABs (publ) bokslutskommuniké för 2023 presenteras 8 februari – inbjudan till telefonkonferens

Wästbygg Gruppen offentliggör sin bokslutskommuniké för 2023, torsdagen den 8 februari 2024 klockan 08.00 (CET). Investerare, analytiker och journalister hälsas välkomna att delta i bolagets websända telefonkonferens kl. 09.30 samma dag. Jonas Jönehall, vd och koncernchef samt Jessica Gårdmo, CFO, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med en frågestund.Datum: 8 februari 2024Tid: Rapport publiceras kl....

Läs mer

Wästbygg Gruppen i samverkansprojekt kring ny förskola i Vännäs

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad har tecknat ett samverkansavtal med Vännäs Fastigheter om en ny förskola med åtta avdelningar i Vännäs. I en första fas ska parterna gemensamt planera och projektera för att nå budgetmålet på 65 mkr. – Samverkansprojekt är något vi har stor erfarenhet av och det är en arbetsform som passar vår organisation väl. Vi ser mycket positivt på uppdraget att tillsammans med Vännäs Fastigheter...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) förutser lägre resultat på grund av nedskrivningar i egenutvecklade bostadsprojekt samt konkurser i leverantörsledet

Regulatorisk

Wästbygg Gruppens resultat för det fjärde kvartalet 2023 påverkas negativt främst av kostnader relaterade till konkurser hos underentreprenörer samt en försiktigare bedömning av framtida intäkter i egenutvecklade bostadsprojekt orsakade av en avstannad bostadsmarknad. Vidare belastas resultatet av nedskrivningar av koncernens tillgångar. De totala effekterna summerar till cirka -320 mkr. Koncernens rörelseresultat för kvartalet förväntas...

Läs mer