• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Pressmeddelanden

Wästbygg Gruppen avyttrar logistikfastighet i Örebro

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor säljer en färdigställd och fullt uthyrd egenutvecklad logistikanläggning på 9 600 kvm i Örebro. Försäljningen genomförs som en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 130 mkr vilket är i linje med fastighetens bokförda värde. Köparen, som är en välrenommerad nordisk kapitalförvaltare, tillträder fastigheten så snart avtalsvillkoren är uppfyllda.………………..För...

Läs mer

Wästbygg Gruppen redovisar orderingång för industriprojekt i norra Sverige under fjärde kvartalet

Samtliga villkor relaterade till det avtal Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor tecknade i våras för ett större industriprojekt i norra Sverige, har nu uppfyllts. Ordervärdet på cirka 1,7 miljarder kronor kommer därmed att ingå i bolagets orderingång för fjärde kvartalet.………………..För ytterligare information, kontakta: Jonas Jönehall, vd och koncernchef Wästbygg Gruppen AB Tel 073-920 19 01, e-post...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) genomför amortering i enlighet med villkoren för sina utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer

Regulatorisk

Den 31 augusti 2023 genomförde Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Bolaget”), efter ett skriftligt förfarande, vissa ändringar avseende i villkoren för Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2021/2024 med ISIN SE0016798227 (”Obligationerna”), däribland att ett belopp om totalt 100 miljoner kronor ska amorteras senast vid utgången av det första kvartalet 2024, varav 50 miljoner kronor amorterades den 15 december...

Läs mer

Wästbygg Gruppen bygger ut Hemtex logistikanläggning i Borås – blir mer än dubbelt så stor

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal med norska Fabritius Gruppen om att bygga ut Hemtex lager och kontor i Borås med 32 000 kvm inklusive entresolplan. LC har även uppfört den nuvarande byggnaden på 26 000 kvm, som var klar så sent som i mars i år. I uppdraget ingår även en ny lastgård och ordervärdet uppgår till cirka 200 mkr. Precis som den befintliga anläggningen ska utbyggnaden certifieras enligt...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB

Regulatorisk

Med anledning av Carnegies förvärv av Erik Penser Bank har Wästbygg Gruppen sagt upp likviditetsgarantuppdraget med Erik Penser och i stället utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Arrangemanget är i enlighet med Nasdaq Stockholms regler om likviditetsgaranti. I rollen som likviditetsgarant åtar sig Carnegie att fortlöpande kvotera köp- respektive säljvolym för Wästbygg Gruppens...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) genomför amortering i enlighet med villkoren för sina utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer

Regulatorisk

Den 31 augusti 2023 genomförde Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Bolaget”), efter ett skriftligt förfarande, vissa ändringar avseende i villkoren för Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2021/2024 med ISIN SE0016798227 (”Obligationerna”), däribland att ett belopp om totalt 100 miljoner kronor ska amorteras senast vid utgången av det första kvartalet 2024, varav minst 50 miljoner kronor senast den 31 december...

Läs mer

Ytterligare ett skolprojekt för Wästbygg Gruppen i Jönköping – bygger nya Ölmstadskolan

Wästbygg har vunnit upphandlingen om att bygga Ölmstadskolan i norra delen av Jönköpings kommun. Uppdraget omfattar nyproduktion av en F–6-skola för cirka 225 elever med tillagningskök samt en förskola med sex avdelningar och en fullstor idrottshall. I projektet ingår också anläggning av nya gång- och cykelbanor i anslutning till skolan. Ordervärdet uppgår till 162 mkr. Ölmstadskolan blir Wästbyggs andra skolprojekt i Jönköping på kort...

Läs mer

Wästbygg Gruppens delårsrapport för januari–september 2023

Regulatorisk

Stadig orderingång och ett steg mot återskapad lönsamhet Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för januari–september 2023.– För andra kvartalet i rad redovisar Wästbygg Gruppen en orderingång överstigande en miljard kronor och hittills i år har vi tagit in nya ordrar till ett värde av 2,5 miljarder kronor. En fortsatt stabil orderingång visar på vår förmåga att erbjuda våra kunder rätt produkt. Det tredje...

Läs mer

Wästbygg Gruppens delårsrapport för januari-september 2023 presenteras 9 november – inbjudan till telefonkonferens

Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-september 2023, torsdagen den 9 november 2023 klockan 08.00 (CET). Investerare, analytiker och journalister hälsas välkomna att delta i bolagets websända telefonkonferens kl. 09.30 samma dag. Jonas Jönehall, vd och koncernchef samt Jessica Gårdmo, CFO, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med en frågestund.Datum: 9 november 2023Tid:...

Läs mer

Wästbygg Gruppen bygger bostäder åt Skandia Fastigheter och Nordr för 235 mkr

Wästbygg har tecknat avtal med Skandia Fastigheter om att uppföra ett bostadshus i Uppsala med stomme av KL-trä. Huset blir fem våningar högt och ska innehålla 47 lägenheter. Med certifiering enligt Miljöbyggnad Silver och Noll CO2 säkerställs ett stort fokus på långsiktig hållbarhet och låga klimatutsläpp, bland annat kommer återbrukat material att användas i projektet. Ordervärdet uppgår till 73 mkr. Arbetena på plats kommer att...

Läs mer

Valberedning inför årsstämman 2024 i Wästbygg Gruppen AB (publ) är utsedd

Regulatorisk

Enligt antagen instruktion och arbetsordning för valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre största ägarna inte önskar utöva rätten att utse en ledamot går rätten att utse en sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. Valberedningen inför årsstämman 2024 består...

Läs mer

Nytt miljardprojekt för Wästbygg Gruppen – utvecklar och bygger stor logistikanläggning åt Ahlsell i Eidsvoll i Norge

Regulatorisk

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen AB (publ), har fått förtroendet att utveckla och bygga grossistföretaget Ahlsells nya, toppmoderna logistikanläggning i Norge. Ahlsell blir hyresgäst i anläggningen och har tecknat ett femtonårigt hyresavtal med LC med en årshyra på cirka 80 MNOK. Anläggningen, som uppförs i Eidsvolls kommun norr om Oslo, är 62 000 kvm stor och innehåller bland annat ett 36 meter högt höglager....

Läs mer

Wästbygg Gruppen utvecklar och bygger 20 600 kvm åt Genesta i Danmark

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor fortsätter sitt samarbete med fondförvaltaren Genesta Property Nordic AB. Avtal har tecknats enligt forward commitmentmodell om att LC ska utveckla och bygga en logistikanläggning åt dem på 20 600 kvm i Solrød strax söder om Köpenhamn. Ordervärdet uppgår till 220 miljoner danska kronor. För projektet har LC helt nyligen förvärvat 48 000 kvm mark i direkt anslutning till E20. – Det känns...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör avstämningsdag och utbetalningsdag för samtyckesavgift i enlighet med det skriftliga förfarandet för sina utestående gröna obligationer

Den 31 augusti 2023 meddelade Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Bolaget”) att det skriftliga förfarande som inleddes den 14 augusti 2023 (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att efterfråga vissa ändringar avseende finansiella kovenanter i villkoren för Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2021/2024 med ISIN SE0016798227 (”Obligationerna”), framgångsrikt hade slutförts. I enlighet med meddelandet till...

Läs mer

Nytt uppdrag i Skellefteå för Wästbygg Gruppen, bygger nya lokaler åt Swecon

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad har tecknat avtal med Lantmännen Byggnads AB om att bygga nya lokaler i Skellefteå åt Swecon Anläggningsmaskiner, som ägs av Lantmännen. Den nya byggnaden på totalt 2 900 kvm kommer att inrymma såväl kontor och kundmottagning som ytor för lagerhållning, service och fordonstvätt. Ordervärdet uppgår till 55 mkr.– Vi tackar för uppdraget och planerar för byggstart i slutet av september....

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) erhåller samtycke från obligationsinnehavare att ändra villkoren för sina utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det skriftliga förfarande som inleddes genom ett meddelande till obligationsinnehavarna den 14 augusti 2023 (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att efterfråga vissa ändringar avseende finansiella kovenanter i villkoren för Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2021/2024 med ISIN SE0016798227 (”Obligationerna”), idag har slutförts. Kvorum uppnåddes och en...

Läs mer

Wästbygg Gruppens delårsrapport för januari–juni 2023

Regulatorisk

Omstrukturering och genomlysning av verksamheten skapar förutsättningar för lönsamhet framåt. Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för januari–juni 2023. – Under andra kvartalet har vi tagit svåra men nödvändiga beslut för att anpassa Wästbygg Gruppens verksamhet till en fortsatt utmanande marknad. Vi har gjort en genomlysning av såväl pågående projekt som av koncernens tillgångar, vilket har resulterat i...

Läs mer

Wästbygg Gruppens halvårsrapport för januari-juni 2023 presenteras 31 augusti – inbjudan till telefonkonferens

Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör sin halvårsrapport för januari-juni 2023, torsdagen den 31 augusti 2023 klockan 08.00 (CEST). Investerare, analytiker och journalister hälsas välkomna att delta i bolagets websända telefonkonferens kl. 09.30 samma dag. Jonas Jönehall, vd och koncernchef samt Jessica Gårdmo, CFO, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med en frågestund.Datum: 31 augusti 2023Tid:...

Läs mer

Wästbygg Gruppen uppför produktionsanläggning i Skellefteå åt ventilationsföretaget Fumex

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad har fått uppdraget att bygga Fumex nya produktionsanläggning i Skellefteå. Den 5 250 kvm stora byggnaden innehåller även en kontorsdel på 1 250 kvm och ordervärdet uppgår till 72 mkr. – Fumex anläggning blir den första som byggs på Skellefteås nya industriområde Hammarängen, där förberedande markarbeten nyligen har avslutats. Vi ser mycket positivt på att få vara en del av Skellefteås...

Läs mer

Wästbygg Gruppen bygger Ljungbys nya multihall

Wästbygg har tilldelats uppdraget att bygga en ny multihall åt Ljungby kommun. Den cirka 6 500 kvm stora anläggningen ska användas för både idrotts- och kulturevenemang samt som idrottshall för en intilliggande skola. Ordervärdet uppgår till 143 mkr inklusive optioner. Byggnationen inleds under hösten och multihallen ska vara klar att tas i drift under sommaren 2025.– Att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett flexibelt användande...

Läs mer

Nytt logistikuppdrag för Wästbygg Gruppen, bygger 21 000 kvm åt LogiDev

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal med utvecklaren och fastighetsägaren LogiDev om att bygga en logistikanläggning på Fulleröområdet strax norr om Uppsala. Uppdraget omfattar en byggnad på 21 400 kvm, inklusive ett 2 000 kvm stort entresolplan. Ordervärdet uppgår till cirka 150 mkr och miljöcertifiering ska ske enligt Breeam nivå Excellent.– LogiDev är en ny kund för oss som vi lärt känna väl efter att...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) inleder skriftligt förfarande

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Bolaget”) inleder ett skriftligt förfarande i förhållande till Bolagets seniora icke-säkerställda gröna obligationer för att efterfråga vissa ändringar avseende finansiella kovenanter. Bolaget meddelade den 9 augusti 2023 sin avsikt att inleda ett skriftligt förfarande under Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2021/2024 med ISIN SE0016798227 (”Obligationerna”) med anledning...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) ändrar finansiell kalender

Regulatorisk

Med anledning av Wästbygg Gruppen AB (publ):s (”Bolaget”) avsikt att inleda ett skriftligt förfarande i förhållande till Bolagets seniora icke-säkerställda gröna obligationer, vilket meddelades av Bolaget den 9 augusti 2023, har Bolaget beslutat att ändra publiceringsdatum för kvartalsrapporten för andra kvartalet 2023. Bolaget har beslutat att ändra publiceringsdatum för kvartalsrapporten för andra kvartalet 2023 till den 31 augusti 2023...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) förutser negativ resultatpåverkan på grund av omstruktureringskostnader och nedskrivningar

Regulatorisk

Wästbygg Gruppens (”Bolaget”) resultat för det andra kvartalet 2023 påverkas negativt av tidigare kommunicerade omstruktureringskostnader och nedskrivningar i projekt och av koncernens tillgångar. Vidare belastas resultatet av ytterligare reserveringar i ett logistikprojekt på den danska marknaden. Under första halvåret 2023 genomförde Wästbygg Gruppen en betydande omstrukturering och genomlysning av pågående projekt och verksamhet vilket...

Läs mer

Wästbygg Gruppen bygger ny idrottshall och matsal till Slättenskolan i Jönköping

Efter en offentlig upphandling har Jönköpings kommun tilldelat Wästbygg uppdraget att genomföra en tillbyggnad av Slättenskolan i Norrahammar strax söder om Jönköping. Projektet omfattar en fullstor idrottshall i anslutning till skolan samt en ny matsal med tillagningskök. Ordervärdet uppgår till 93 mkr.– Det känns mycket positivt att teckna avtal om ytterligare ett fint projekt inför semestern och vi ser fram emot samarbetet med...

Läs mer

Wästbygg Gruppen uppför 109 lägenheter åt Framtiden i Göteborg

Wästbygg har vunnit en upphandling om att bygga 109 hyresrätter, varav 28 trygghetsbostäder, åt kommunala Framtiden Byggutveckling på Smörslottsgatan i Göteborg. Projektet omfattar två punkthus, som är tio respektive elva våningar höga, samt ett kombinerat återvinningshus och cykelgarage. Ordervärdet är 135 mkr. Husen ska uppföras i enlighet med Göteborgs Stads program för miljöanpassat byggande, samt uppnå en energianvändning som...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) bygger ny logistikanläggning åt Ahlsell för 600 mkr

Regulatorisk

Ahlsell fortsätter att investera i sitt logistikcentrum i Hallsberg och Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har fått förtroendet att uppföra två byggnader på sammanlagt 42 000 kvm samt ett kallager på 15 000 kvm. Ordervärdet uppgår till 600 mkr. Certifiering enligt Breeam nivå Excellent säkerställer byggnadernas långsiktiga hållbarhet inom viktiga områden som energianvändning, materialval och inomhusklimat.– Det här är...

Läs mer

Wästbygg Gruppen tecknar avtal med Verdion om byggandet av ytterligare en logistikanläggning

Logistikutvecklaren Verdion utökar sitt samarbete med Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor. Avtal har tecknats om att uppföra en logistikanläggning på 15 000 kvm i Bäckebolområdet i Göteborg till ett ordervärde om cirka 200 mkr. Tidigare i år påbörjade Logistic Contractor byggandet av en liknande anläggning åt Verdion utanför Vaggeryd. Båda ska certifieras enligt Breeam, och för anläggningen i Göteborg är målsättningen...

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ) den 4 maj 2023

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ), har hållit årsstämma den 4 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. Samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt...

Läs mer

Wästbygg Gruppens delårsrapport för januari–mars 2023

Regulatorisk

Återskapad lönsamhet står i fokus för 2023. Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för januari–mars 2023.– Under 2022 kunde vi, trots utmaningar på marknaden, åstadkomma en positiv tillväxt inom Wästbygg Gruppen men resultatet nådde inte önskad nivå. Då vi har sett tydliga signaler på att det sämre konjunkturläget kommer att bestå under längre tid framöver, har arbetet med att återskapa lönsamhet genom ett...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) genomför åtgärder för att återskapa lönsamhet

Regulatorisk

För att säkerställa Wästbygg Gruppens långsiktiga lönsamhet utifrån de nya marknadsförutsättningarna och minskad orderingång, planerar koncernen att genomföra personalnedskärningar om ca 70 tjänster. Samtidigt avses Inwita Fastigheter, koncernens bolag för förvaltning och ägande av egenutvecklade samhällsfastigheter, att avvecklas. 2022 var ett år präglat av utmaningar och osäkerhet, vilket föranlett en minskad efterfrågan, främst...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) i miljardaffär med H2 Green Steel

Regulatorisk

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal med H2 Green Steel om att uppföra delar av en anläggning för produktion av grönt stål i Boden. Avtalet omfattar en byggnad på 150 000 kvadratmeter och ordervärdet uppgår till cirka 1,7 miljarder kronor. Affären är villkorad av att H2 Green Steel beviljas finansiering för projektet. Ordervärdet kommer att inkluderas i Wästbygg Gruppens orderingång först efter att...

Läs mer

Wästbygg Gruppens kvartalsrapport för januari-mars 2023 presenteras 4 maj – inbjudan till telefonkonferens

Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör sin kvartalsrapport för januari-mars 2023, torsdagen den 4 maj 2023 klockan 08.00 (CEST). Investerare, analytiker och journalister hälsas välkomna att delta i bolagets websända telefonkonferens kl. 09.30 samma dag. Jonas Jönehall, vd och koncernchef samt Jessica Gårdmo, CFO, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med en frågestund.Datum: 4 maj 2023Tid: Rapport...

Läs mer

Wästbygg Gruppen utser Erik Penser Bank till likviditetsgarant

Wästbygg Gruppen AB (publ) har ingått avtal med Erik Penser Bank avseende tjänsten likviditetsgaranti för handel med bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm. Erik Penser Bank tillträder som likviditetsgarant per den 11 april 2023. Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholms regler för likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande minst 30 000 kronor med en...

Läs mer

Wästbygg Gruppen bygger om skola i Boden och flyktingboende i Luleå

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad, har tecknat ett entreprenadavtal med Boden kommun avseende ombyggnation av Mårängsskolan, en F-6 skola på Sävastön strax söder om Boden. Ombyggnationen av den 4000 kvm stora skolan startar nu i juni och beräknas vara klar mot slutet av 2024. Rekab har också fått uppdraget av Lulebo att bygga om ett flyktingboende i Kv. Blixten till ett LSS-boende med 15 lägenheter. När ombyggnationen, som...

Läs mer

Wästbygg Gruppen vinner upphandling om nybyggnation av förskola i Umeå

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad fortsätter att stärka sin position inom samhällsfastigheter i norra Sverige. Efter en offentlig upphandling har Umeå kommun tilldelat Rekab uppdraget att bygga förskolan Mariedal i Umeå. Projektet omfattar en ny förskola i två plan om ca 1400 kvm. Byggstart sker i september och förskolan beräknas stå klar till sommaren 2025. Ordervärdet uppgår till 49 mkr.- Vi tackar Umeå kommun för...

Läs mer

Specialfastigheter avropar uppdrag från Wästbygg Gruppen och förlänger ramavtalet

Utifrån det ramavtal som Specialfastigheter har med Wästbygg, har en om- och tillbyggnad av LVM-hemmet Runnagården i Örebro avropats. Projektet omfattar ca 2000 kvm och ordervärdet uppgår till 55 mkr. Parallellt har Specialfastigheter valt att utnyttja den option om förlängning som finns i det befintliga ramavtalet fram till och med oktober 2025.– Vi tackar för förtroendet att få utföra ännu ett uppdrag åt Specialfastigheter och även för...

Läs mer

Wästbygg Gruppen publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör idag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022 på wastbygg.se. Tryckta exemplar finns tillgängliga från och med mitten av april på Wästbygg Gruppens kontor och kan även beställas via formulär på webbplatsen https://wbgr.se/sv/hallbarhet/ars-och-hallbarhetsredovisning-6294/……………………….För ytterligare information, kontakta:Jonas Jönehall, vd och koncernchefTelefon: +46 73 920 19 01,...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WÄSTBYGG GRUPPEN AB (PUBL)

Regulatorisk

Aktieägarna i Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878–5538, (”Wästbygg Gruppen” eller ”Bolaget”), kallas till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 15.00 på Clarion Collection Hotel Mektagonen på Falkenbergsgatan 3 i Göteborg. Inregistrering inför årsstämman inleds kl. 14.30 då lättare förtäring i form av kaffe/te och fika serveras.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL STÄMMARätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare...

Läs mer

Wästbygg Gruppen bygger 74 bostäder i centrala Lund

Wästbygg har tecknat avtal med Nordr om att uppföra Teaterkatten i centrala Lund. Teaterkatten omfattar 74 Svanenmärkta bostäder i form penthouses med terrasser och townhouses i två plan med egen ingång från gatan. Ordervärdet uppgår till 162 mkr. Avtalet är villkorat av att Nordrs försäljningsmål för lägenheterna nås och ordervärdet kommer inte att inkluderas i Wästbygg Gruppens orderingång förrän avtalsvillkoret uppfyllts.– Vi har...

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Regulatorisk

Valberedningen i Wästbygg Gruppen föreslår att årsstämman 2023 beslutar att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter, med omval av Jörgen Andersson, Lennart Ekelund, Christina Källenfors och Cecilia Marlow. Joacim Sjöberg har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare nyval av Jakob Mörndal samt Clas-Göran Lyrhem. Cecilia Marlow föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.

Läs mer