• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Pressmeddelanden

Wästbygg Gruppen genomför om- och tillbyggnad av Örjansskolan i Skellefteå

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad har efter genomförd Fas 1 i samverkan tecknat entreprenadavtal med Skellefteå kommun om en anpassning av Örjansskolan i Skelleftehamn till framtida behov. Uppdraget omfattar en ombyggnad av 4 000 kvm samt en tillbyggnad med ungefär motsvarande yta med certifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Ordervärdet uppgår till 179 mkr, en ökning med cirka 30 mkr mot den ursprungliga budgeten. – Under Fas 1...

Läs mer

Wästbygg Gruppen tecknar avtal om återuppbyggnad av brandstationer och ombyggnad av äldreboende

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad har tecknat avtal med Umeå kommun om återuppbyggnad av de två brandstationer som delvis skadats under vintern, en av höga snölaster på taket och en av brand. Projektet genomförs i samverkan, där parterna i Fas 1 ska planera och projektera återuppbyggnaden tillsammans. Bedömt entreprenadvärde uppgår till 75 mkr och kommer att inkluderas i Wästbygg Gruppens orderingång först när...

Läs mer

Wästbygg Gruppen uppför komplementbyggnader till industrianläggning

Wästbygg har tecknat avtal med en större industriaktör om att uppföra komplementbyggnader till en produktionsanläggning som är under uppförande i Göteborg. Uppdraget omfattar fyra byggnader på 800 – 1 500 kvm för utrustning kopplad till fabrikens olika försörjningssystem. Därutöver ska fundament gjutas för ytterligare komplementbyggnader. Ordervärdet uppgår till cirka 50 mkr. Byggnaderna ska vara klara innan årets slut, varför...

Läs mer

Wästbygg Gruppen avyttrar logistikfastighet i Ulricehamn till SLP

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har sålt en fullt uthyrd egenutvecklad logistikanläggning med en uthyrningsbar yta på cirka 24 000 kvm i Ulricehamn. Köpare är SLP, Swedish Logistic Property. Försäljningen genomförs som en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 204 mkr och tillträde sker den 28 juni. Anläggningen färdigställdes under 2023 och är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Utöver den befintliga...

Läs mer

Wästbygg Gruppen genomför förändringar i koncernledningen

Regulatorisk

Som ett led i Wästbygg Gruppens anpassning till rådande marknadsläge samt för att uppnå ett mer effektivt samarbete mellan koncernledning och styrelse genomför Wästbygg Gruppen en omstrukturering i koncernens ledningsgrupp. Robin Sundin, tidigare chefsjurist på Wästbygg Gruppen, utses till Chief Operating Officer med övergripande strategiskt ansvar för koncernens support- och stabsfunktioner. - Ett fortsatt utmanade marknadsläge kräver en...

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ) den 7 maj 2024

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878-5538 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 7 maj 2024. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen och ansvarsfrihetVid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och...

Läs mer

Wästbygg Gruppens delårsrapport januari-mars 2024

Regulatorisk

Ett mellankvartal i väntan på utväxling av en stark orderstock. Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för första kvartalet 2024. Under första kvartalet har vi sett positiva signaler i form av en sjunkande inflation, som i sin tur indikerar sänkta räntor framöver. Samtidigt kvarstår ett utmanande läge för byggbranschen, även om vi sett vissa tecken på en ökad aktivitet på marknaden under våren. För Wästbygg...

Läs mer

Wästbygg Gruppen ABs (publ) delårsrapport för januari-mars 2024 presenteras 7 maj– inbjudan till telefonkonferens

Wästbygg Gruppen offentliggör sin delårsrapport för januari-mars, tisdagen den 7 maj 2024 klockan 08.00 (CEST). Investerare, analytiker och journalister hälsas välkomna att delta i bolagets websända telefonkonferens kl. 09.30 samma dag. Jonas Jönehall, vd och koncernchef samt Peter Bryng, interim CFO, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med en frågestund.Datum: 7 maj 2024Tid: Rapport publiceras kl....

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) avyttrar logistikfastighet i Norge för en och en halv miljard kronor

Regulatorisk

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal med Niam, som förvärvar en logistikfastighet under uppförande i Norge. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 1 450 000 000 norska kronor. Affären sker genom en mix av forward funding och forward commitment men Niam tillträder fastigheten först i samband med att den färdigställs under sommaren 2025. Fastigheten, belägen i Eidsvoll norr om Oslo, är utvecklad av Logistic...

Läs mer

Wästbygg Gruppen bygger bostäder åt HSB i Mölndal

Wästbygg har fått uppdraget att bygga brf Prisma i Mölndal åt HSB. Brf Prisma omfattar 58 lägenheter och gemensamhetsutrymmen fördelade på två huskroppar. Arkitekturen, med vinklade tak, ger både husen och lägenheterna en utformning utöver det vanliga. Ordervärdet uppgår till 132 mkr och brf Prisma ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.– Det är en positiv och mycket välkommen signal från bostadsmarknaden att vi kan byggstarta de...

Läs mer

Wästbygg Gruppen publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör idag sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 på wbgr.se. Trots ett utmanande år, för såväl byggbranschen som helhet som för Wästbygg Gruppen, redovisar vi vår största orderingång någonsin under 2023. Positivt är också att vårt gröna ramverk fyller sin funktion som styrmedel mot hållbara affärer då hela 85 procent av vår orderstock kan definieras som grön. Under föregående år har...

Läs mer

Kallelse till Årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Regulatorisk

Aktieägarna i Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878–5538, (”Wästbygg Gruppen” eller ”Bolaget”), kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Johan Willins Gata 6 i Göteborg. Inregistrering inför årsstämman inleds kl. 14.30 då lättare förtäring i form av kaffe/te och fika serveras.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL STÄMMARätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i...

Läs mer

Benn Karlberg avgår som vd för Wästbygg Gruppens koncernbolag, Logistic Contractor

Regulatorisk

Benn Karlberg lämnar sitt uppdrag som vd för Logistic Contractor och därmed också sin plats i koncernledningen. Wästbygg Gruppens vd och koncernchef, Jonas Jönehall, kliver in som tillförordnad vd tills en permanent ersättare är på plats. - LC firar i år 20 framgångsrika år som bolag. Benn tillträdde som vice vd 2015 och har varit vd sedan 2019. Han har därmed varit starkt bidragande i LCs utveckling till att bli en ledande aktör på den...

Läs mer

Wästbygg Gruppens CFO lämnar sin tjänst

Regulatorisk

Jessica Gårdmo, CFO för Wästbygg Gruppen sedan 2022, har idag meddelat att hon lämnar sin tjänst och bolagets koncernledning för nya utmaningar utanför koncernen. Till interim CFO och medlem av koncernledningen utses Peter Bryng. Utöver en mångårig erfarenhet av liknande interimsuppdrag hos noterade bolag kommer Peter Bryng senast från rollen som CFO hos Jula AB.- Det är glädjande att vi har kunnat knyta Peter Bryng till oss som interim CFO...

Läs mer

Två nya avtal för Wästbygg Gruppen – sporthall och skola i Skellefteå

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad har vunnit två upphandlingar med Skellefteå kommun som beställare. I direkt anslutning till Sunnanåskolan ska Rekab bygga en ny sportanläggning som innehåller tre separata hallar, varav en är en fullstor idrottshall och en är specialanpassad för gymnastik med ansatsbanor och hoppgropar. Totala ytan är 2 800 kvm inklusive entréhall och omklädningsrum. Ordervärdet uppgår till 86 mkr och...

Läs mer

Wästbygg Gruppens bokslutskommuniké 2023

Regulatorisk

Stabil orderstock och fortsatt stark finansiell position efter ett utmanande år. Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2023.Under 2023 drabbades hela byggbranschen hårt av konjunkturläget, vilket fick stora konsekvenser, inte minst på bostadsbyggandet. Wästbygg Gruppen var inget undantag. En redan vikande bostadsmarknad försvagades ytterligare under fjärde kvartalet, vilket medförde att vi behövde göra...

Läs mer

Wästbygg Gruppen ABs (publ) bokslutskommuniké för 2023 presenteras 8 februari – inbjudan till telefonkonferens

Wästbygg Gruppen offentliggör sin bokslutskommuniké för 2023, torsdagen den 8 februari 2024 klockan 08.00 (CET). Investerare, analytiker och journalister hälsas välkomna att delta i bolagets websända telefonkonferens kl. 09.30 samma dag. Jonas Jönehall, vd och koncernchef samt Jessica Gårdmo, CFO, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med en frågestund.Datum: 8 februari 2024Tid: Rapport publiceras kl....

Läs mer

Wästbygg Gruppen i samverkansprojekt kring ny förskola i Vännäs

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad har tecknat ett samverkansavtal med Vännäs Fastigheter om en ny förskola med åtta avdelningar i Vännäs. I en första fas ska parterna gemensamt planera och projektera för att nå budgetmålet på 65 mkr. – Samverkansprojekt är något vi har stor erfarenhet av och det är en arbetsform som passar vår organisation väl. Vi ser mycket positivt på uppdraget att tillsammans med Vännäs Fastigheter...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) förutser lägre resultat på grund av nedskrivningar i egenutvecklade bostadsprojekt samt konkurser i leverantörsledet

Regulatorisk

Wästbygg Gruppens resultat för det fjärde kvartalet 2023 påverkas negativt främst av kostnader relaterade till konkurser hos underentreprenörer samt en försiktigare bedömning av framtida intäkter i egenutvecklade bostadsprojekt orsakade av en avstannad bostadsmarknad. Vidare belastas resultatet av nedskrivningar av koncernens tillgångar. De totala effekterna summerar till cirka -320 mkr. Koncernens rörelseresultat för kvartalet förväntas...

Läs mer

Wästbygg Gruppen avyttrar logistikfastighet i Örebro

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor säljer en färdigställd och fullt uthyrd egenutvecklad logistikanläggning på 9 600 kvm i Örebro. Försäljningen genomförs som en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 130 mkr vilket är i linje med fastighetens bokförda värde. Köparen, som är en välrenommerad nordisk kapitalförvaltare, tillträder fastigheten så snart avtalsvillkoren är uppfyllda.………………..För...

Läs mer

Wästbygg Gruppen redovisar orderingång för industriprojekt i norra Sverige under fjärde kvartalet

Samtliga villkor relaterade till det avtal Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor tecknade i våras för ett större industriprojekt i norra Sverige, har nu uppfyllts. Ordervärdet på cirka 1,7 miljarder kronor kommer därmed att ingå i bolagets orderingång för fjärde kvartalet.………………..För ytterligare information, kontakta: Jonas Jönehall, vd och koncernchef Wästbygg Gruppen AB Tel 073-920 19 01, e-post...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) genomför amortering i enlighet med villkoren för sina utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer

Regulatorisk

Den 31 augusti 2023 genomförde Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Bolaget”), efter ett skriftligt förfarande, vissa ändringar avseende i villkoren för Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2021/2024 med ISIN SE0016798227 (”Obligationerna”), däribland att ett belopp om totalt 100 miljoner kronor ska amorteras senast vid utgången av det första kvartalet 2024, varav 50 miljoner kronor amorterades den 15 december...

Läs mer

Wästbygg Gruppen bygger ut Hemtex logistikanläggning i Borås – blir mer än dubbelt så stor

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal med norska Fabritius Gruppen om att bygga ut Hemtex lager och kontor i Borås med 32 000 kvm inklusive entresolplan. LC har även uppfört den nuvarande byggnaden på 26 000 kvm, som var klar så sent som i mars i år. I uppdraget ingår även en ny lastgård och ordervärdet uppgår till cirka 200 mkr. Precis som den befintliga anläggningen ska utbyggnaden certifieras enligt...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB

Regulatorisk

Med anledning av Carnegies förvärv av Erik Penser Bank har Wästbygg Gruppen sagt upp likviditetsgarantuppdraget med Erik Penser och i stället utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Arrangemanget är i enlighet med Nasdaq Stockholms regler om likviditetsgaranti. I rollen som likviditetsgarant åtar sig Carnegie att fortlöpande kvotera köp- respektive säljvolym för Wästbygg Gruppens...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) genomför amortering i enlighet med villkoren för sina utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer

Regulatorisk

Den 31 augusti 2023 genomförde Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Bolaget”), efter ett skriftligt förfarande, vissa ändringar avseende i villkoren för Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2021/2024 med ISIN SE0016798227 (”Obligationerna”), däribland att ett belopp om totalt 100 miljoner kronor ska amorteras senast vid utgången av det första kvartalet 2024, varav minst 50 miljoner kronor senast den 31 december...

Läs mer

Ytterligare ett skolprojekt för Wästbygg Gruppen i Jönköping – bygger nya Ölmstadskolan

Wästbygg har vunnit upphandlingen om att bygga Ölmstadskolan i norra delen av Jönköpings kommun. Uppdraget omfattar nyproduktion av en F–6-skola för cirka 225 elever med tillagningskök samt en förskola med sex avdelningar och en fullstor idrottshall. I projektet ingår också anläggning av nya gång- och cykelbanor i anslutning till skolan. Ordervärdet uppgår till 162 mkr. Ölmstadskolan blir Wästbyggs andra skolprojekt i Jönköping på kort...

Läs mer

Wästbygg Gruppens delårsrapport för januari–september 2023

Regulatorisk

Stadig orderingång och ett steg mot återskapad lönsamhet Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för januari–september 2023.– För andra kvartalet i rad redovisar Wästbygg Gruppen en orderingång överstigande en miljard kronor och hittills i år har vi tagit in nya ordrar till ett värde av 2,5 miljarder kronor. En fortsatt stabil orderingång visar på vår förmåga att erbjuda våra kunder rätt produkt. Det tredje...

Läs mer

Wästbygg Gruppens delårsrapport för januari-september 2023 presenteras 9 november – inbjudan till telefonkonferens

Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-september 2023, torsdagen den 9 november 2023 klockan 08.00 (CET). Investerare, analytiker och journalister hälsas välkomna att delta i bolagets websända telefonkonferens kl. 09.30 samma dag. Jonas Jönehall, vd och koncernchef samt Jessica Gårdmo, CFO, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med en frågestund.Datum: 9 november 2023Tid:...

Läs mer

Wästbygg Gruppen bygger bostäder åt Skandia Fastigheter och Nordr för 235 mkr

Wästbygg har tecknat avtal med Skandia Fastigheter om att uppföra ett bostadshus i Uppsala med stomme av KL-trä. Huset blir fem våningar högt och ska innehålla 47 lägenheter. Med certifiering enligt Miljöbyggnad Silver och Noll CO2 säkerställs ett stort fokus på långsiktig hållbarhet och låga klimatutsläpp, bland annat kommer återbrukat material att användas i projektet. Ordervärdet uppgår till 73 mkr. Arbetena på plats kommer att...

Läs mer

Valberedning inför årsstämman 2024 i Wästbygg Gruppen AB (publ) är utsedd

Regulatorisk

Enligt antagen instruktion och arbetsordning för valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre största ägarna inte önskar utöva rätten att utse en ledamot går rätten att utse en sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. Valberedningen inför årsstämman 2024 består...

Läs mer

Nytt miljardprojekt för Wästbygg Gruppen – utvecklar och bygger stor logistikanläggning åt Ahlsell i Eidsvoll i Norge

Regulatorisk

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen AB (publ), har fått förtroendet att utveckla och bygga grossistföretaget Ahlsells nya, toppmoderna logistikanläggning i Norge. Ahlsell blir hyresgäst i anläggningen och har tecknat ett femtonårigt hyresavtal med LC med en årshyra på cirka 80 MNOK. Anläggningen, som uppförs i Eidsvolls kommun norr om Oslo, är 62 000 kvm stor och innehåller bland annat ett 36 meter högt höglager....

Läs mer

Wästbygg Gruppen utvecklar och bygger 20 600 kvm åt Genesta i Danmark

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor fortsätter sitt samarbete med fondförvaltaren Genesta Property Nordic AB. Avtal har tecknats enligt forward commitmentmodell om att LC ska utveckla och bygga en logistikanläggning åt dem på 20 600 kvm i Solrød strax söder om Köpenhamn. Ordervärdet uppgår till 220 miljoner danska kronor. För projektet har LC helt nyligen förvärvat 48 000 kvm mark i direkt anslutning till E20. – Det känns...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör avstämningsdag och utbetalningsdag för samtyckesavgift i enlighet med det skriftliga förfarandet för sina utestående gröna obligationer

Den 31 augusti 2023 meddelade Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Bolaget”) att det skriftliga förfarande som inleddes den 14 augusti 2023 (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att efterfråga vissa ändringar avseende finansiella kovenanter i villkoren för Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2021/2024 med ISIN SE0016798227 (”Obligationerna”), framgångsrikt hade slutförts. I enlighet med meddelandet till...

Läs mer

Nytt uppdrag i Skellefteå för Wästbygg Gruppen, bygger nya lokaler åt Swecon

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad har tecknat avtal med Lantmännen Byggnads AB om att bygga nya lokaler i Skellefteå åt Swecon Anläggningsmaskiner, som ägs av Lantmännen. Den nya byggnaden på totalt 2 900 kvm kommer att inrymma såväl kontor och kundmottagning som ytor för lagerhållning, service och fordonstvätt. Ordervärdet uppgår till 55 mkr.– Vi tackar för uppdraget och planerar för byggstart i slutet av september....

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) erhåller samtycke från obligationsinnehavare att ändra villkoren för sina utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det skriftliga förfarande som inleddes genom ett meddelande till obligationsinnehavarna den 14 augusti 2023 (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att efterfråga vissa ändringar avseende finansiella kovenanter i villkoren för Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2021/2024 med ISIN SE0016798227 (”Obligationerna”), idag har slutförts. Kvorum uppnåddes och en...

Läs mer

Wästbygg Gruppens delårsrapport för januari–juni 2023

Regulatorisk

Omstrukturering och genomlysning av verksamheten skapar förutsättningar för lönsamhet framåt. Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för januari–juni 2023. – Under andra kvartalet har vi tagit svåra men nödvändiga beslut för att anpassa Wästbygg Gruppens verksamhet till en fortsatt utmanande marknad. Vi har gjort en genomlysning av såväl pågående projekt som av koncernens tillgångar, vilket har resulterat i...

Läs mer

Wästbygg Gruppens halvårsrapport för januari-juni 2023 presenteras 31 augusti – inbjudan till telefonkonferens

Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör sin halvårsrapport för januari-juni 2023, torsdagen den 31 augusti 2023 klockan 08.00 (CEST). Investerare, analytiker och journalister hälsas välkomna att delta i bolagets websända telefonkonferens kl. 09.30 samma dag. Jonas Jönehall, vd och koncernchef samt Jessica Gårdmo, CFO, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med en frågestund.Datum: 31 augusti 2023Tid:...

Läs mer

Wästbygg Gruppen uppför produktionsanläggning i Skellefteå åt ventilationsföretaget Fumex

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad har fått uppdraget att bygga Fumex nya produktionsanläggning i Skellefteå. Den 5 250 kvm stora byggnaden innehåller även en kontorsdel på 1 250 kvm och ordervärdet uppgår till 72 mkr. – Fumex anläggning blir den första som byggs på Skellefteås nya industriområde Hammarängen, där förberedande markarbeten nyligen har avslutats. Vi ser mycket positivt på att få vara en del av Skellefteås...

Läs mer

Wästbygg Gruppen bygger Ljungbys nya multihall

Wästbygg har tilldelats uppdraget att bygga en ny multihall åt Ljungby kommun. Den cirka 6 500 kvm stora anläggningen ska användas för både idrotts- och kulturevenemang samt som idrottshall för en intilliggande skola. Ordervärdet uppgår till 143 mkr inklusive optioner. Byggnationen inleds under hösten och multihallen ska vara klar att tas i drift under sommaren 2025.– Att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett flexibelt användande...

Läs mer

Nytt logistikuppdrag för Wästbygg Gruppen, bygger 21 000 kvm åt LogiDev

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal med utvecklaren och fastighetsägaren LogiDev om att bygga en logistikanläggning på Fulleröområdet strax norr om Uppsala. Uppdraget omfattar en byggnad på 21 400 kvm, inklusive ett 2 000 kvm stort entresolplan. Ordervärdet uppgår till cirka 150 mkr och miljöcertifiering ska ske enligt Breeam nivå Excellent.– LogiDev är en ny kund för oss som vi lärt känna väl efter att...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) inleder skriftligt förfarande

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Bolaget”) inleder ett skriftligt förfarande i förhållande till Bolagets seniora icke-säkerställda gröna obligationer för att efterfråga vissa ändringar avseende finansiella kovenanter. Bolaget meddelade den 9 augusti 2023 sin avsikt att inleda ett skriftligt förfarande under Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2021/2024 med ISIN SE0016798227 (”Obligationerna”) med anledning...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) ändrar finansiell kalender

Regulatorisk

Med anledning av Wästbygg Gruppen AB (publ):s (”Bolaget”) avsikt att inleda ett skriftligt förfarande i förhållande till Bolagets seniora icke-säkerställda gröna obligationer, vilket meddelades av Bolaget den 9 augusti 2023, har Bolaget beslutat att ändra publiceringsdatum för kvartalsrapporten för andra kvartalet 2023. Bolaget har beslutat att ändra publiceringsdatum för kvartalsrapporten för andra kvartalet 2023 till den 31 augusti 2023...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) förutser negativ resultatpåverkan på grund av omstruktureringskostnader och nedskrivningar

Regulatorisk

Wästbygg Gruppens (”Bolaget”) resultat för det andra kvartalet 2023 påverkas negativt av tidigare kommunicerade omstruktureringskostnader och nedskrivningar i projekt och av koncernens tillgångar. Vidare belastas resultatet av ytterligare reserveringar i ett logistikprojekt på den danska marknaden. Under första halvåret 2023 genomförde Wästbygg Gruppen en betydande omstrukturering och genomlysning av pågående projekt och verksamhet vilket...

Läs mer

Wästbygg Gruppen bygger ny idrottshall och matsal till Slättenskolan i Jönköping

Efter en offentlig upphandling har Jönköpings kommun tilldelat Wästbygg uppdraget att genomföra en tillbyggnad av Slättenskolan i Norrahammar strax söder om Jönköping. Projektet omfattar en fullstor idrottshall i anslutning till skolan samt en ny matsal med tillagningskök. Ordervärdet uppgår till 93 mkr.– Det känns mycket positivt att teckna avtal om ytterligare ett fint projekt inför semestern och vi ser fram emot samarbetet med...

Läs mer

Wästbygg Gruppen uppför 109 lägenheter åt Framtiden i Göteborg

Wästbygg har vunnit en upphandling om att bygga 109 hyresrätter, varav 28 trygghetsbostäder, åt kommunala Framtiden Byggutveckling på Smörslottsgatan i Göteborg. Projektet omfattar två punkthus, som är tio respektive elva våningar höga, samt ett kombinerat återvinningshus och cykelgarage. Ordervärdet är 135 mkr. Husen ska uppföras i enlighet med Göteborgs Stads program för miljöanpassat byggande, samt uppnå en energianvändning som...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) bygger ny logistikanläggning åt Ahlsell för 600 mkr

Regulatorisk

Ahlsell fortsätter att investera i sitt logistikcentrum i Hallsberg och Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har fått förtroendet att uppföra två byggnader på sammanlagt 42 000 kvm samt ett kallager på 15 000 kvm. Ordervärdet uppgår till 600 mkr. Certifiering enligt Breeam nivå Excellent säkerställer byggnadernas långsiktiga hållbarhet inom viktiga områden som energianvändning, materialval och inomhusklimat.– Det här är...

Läs mer

Wästbygg Gruppen tecknar avtal med Verdion om byggandet av ytterligare en logistikanläggning

Logistikutvecklaren Verdion utökar sitt samarbete med Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor. Avtal har tecknats om att uppföra en logistikanläggning på 15 000 kvm i Bäckebolområdet i Göteborg till ett ordervärde om cirka 200 mkr. Tidigare i år påbörjade Logistic Contractor byggandet av en liknande anläggning åt Verdion utanför Vaggeryd. Båda ska certifieras enligt Breeam, och för anläggningen i Göteborg är målsättningen...

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ) den 4 maj 2023

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ), har hållit årsstämma den 4 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. Samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt...

Läs mer

Wästbygg Gruppens delårsrapport för januari–mars 2023

Regulatorisk

Återskapad lönsamhet står i fokus för 2023. Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för januari–mars 2023.– Under 2022 kunde vi, trots utmaningar på marknaden, åstadkomma en positiv tillväxt inom Wästbygg Gruppen men resultatet nådde inte önskad nivå. Då vi har sett tydliga signaler på att det sämre konjunkturläget kommer att bestå under längre tid framöver, har arbetet med att återskapa lönsamhet genom ett...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) genomför åtgärder för att återskapa lönsamhet

Regulatorisk

För att säkerställa Wästbygg Gruppens långsiktiga lönsamhet utifrån de nya marknadsförutsättningarna och minskad orderingång, planerar koncernen att genomföra personalnedskärningar om ca 70 tjänster. Samtidigt avses Inwita Fastigheter, koncernens bolag för förvaltning och ägande av egenutvecklade samhällsfastigheter, att avvecklas. 2022 var ett år präglat av utmaningar och osäkerhet, vilket föranlett en minskad efterfrågan, främst...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) i miljardaffär med H2 Green Steel

Regulatorisk

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal med H2 Green Steel om att uppföra delar av en anläggning för produktion av grönt stål i Boden. Avtalet omfattar en byggnad på 150 000 kvadratmeter och ordervärdet uppgår till cirka 1,7 miljarder kronor. Affären är villkorad av att H2 Green Steel beviljas finansiering för projektet. Ordervärdet kommer att inkluderas i Wästbygg Gruppens orderingång först efter att...

Läs mer

Wästbygg Gruppens kvartalsrapport för januari-mars 2023 presenteras 4 maj – inbjudan till telefonkonferens

Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör sin kvartalsrapport för januari-mars 2023, torsdagen den 4 maj 2023 klockan 08.00 (CEST). Investerare, analytiker och journalister hälsas välkomna att delta i bolagets websända telefonkonferens kl. 09.30 samma dag. Jonas Jönehall, vd och koncernchef samt Jessica Gårdmo, CFO, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med en frågestund.Datum: 4 maj 2023Tid: Rapport...

Läs mer

Wästbygg Gruppen utser Erik Penser Bank till likviditetsgarant

Wästbygg Gruppen AB (publ) har ingått avtal med Erik Penser Bank avseende tjänsten likviditetsgaranti för handel med bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm. Erik Penser Bank tillträder som likviditetsgarant per den 11 april 2023. Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholms regler för likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande minst 30 000 kronor med en...

Läs mer

Wästbygg Gruppen bygger om skola i Boden och flyktingboende i Luleå

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad, har tecknat ett entreprenadavtal med Boden kommun avseende ombyggnation av Mårängsskolan, en F-6 skola på Sävastön strax söder om Boden. Ombyggnationen av den 4000 kvm stora skolan startar nu i juni och beräknas vara klar mot slutet av 2024. Rekab har också fått uppdraget av Lulebo att bygga om ett flyktingboende i Kv. Blixten till ett LSS-boende med 15 lägenheter. När ombyggnationen, som...

Läs mer

Wästbygg Gruppen vinner upphandling om nybyggnation av förskola i Umeå

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad fortsätter att stärka sin position inom samhällsfastigheter i norra Sverige. Efter en offentlig upphandling har Umeå kommun tilldelat Rekab uppdraget att bygga förskolan Mariedal i Umeå. Projektet omfattar en ny förskola i två plan om ca 1400 kvm. Byggstart sker i september och förskolan beräknas stå klar till sommaren 2025. Ordervärdet uppgår till 49 mkr.- Vi tackar Umeå kommun för...

Läs mer

Specialfastigheter avropar uppdrag från Wästbygg Gruppen och förlänger ramavtalet

Utifrån det ramavtal som Specialfastigheter har med Wästbygg, har en om- och tillbyggnad av LVM-hemmet Runnagården i Örebro avropats. Projektet omfattar ca 2000 kvm och ordervärdet uppgår till 55 mkr. Parallellt har Specialfastigheter valt att utnyttja den option om förlängning som finns i det befintliga ramavtalet fram till och med oktober 2025.– Vi tackar för förtroendet att få utföra ännu ett uppdrag åt Specialfastigheter och även för...

Läs mer

Wästbygg Gruppen publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör idag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022 på wastbygg.se. Tryckta exemplar finns tillgängliga från och med mitten av april på Wästbygg Gruppens kontor och kan även beställas via formulär på webbplatsen https://wbgr.se/sv/hallbarhet/ars-och-hallbarhetsredovisning-6294/……………………….För ytterligare information, kontakta:Jonas Jönehall, vd och koncernchefTelefon: +46 73 920 19 01,...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WÄSTBYGG GRUPPEN AB (PUBL)

Regulatorisk

Aktieägarna i Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878–5538, (”Wästbygg Gruppen” eller ”Bolaget”), kallas till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 15.00 på Clarion Collection Hotel Mektagonen på Falkenbergsgatan 3 i Göteborg. Inregistrering inför årsstämman inleds kl. 14.30 då lättare förtäring i form av kaffe/te och fika serveras.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL STÄMMARätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare...

Läs mer

Wästbygg Gruppen bygger 74 bostäder i centrala Lund

Wästbygg har tecknat avtal med Nordr om att uppföra Teaterkatten i centrala Lund. Teaterkatten omfattar 74 Svanenmärkta bostäder i form penthouses med terrasser och townhouses i två plan med egen ingång från gatan. Ordervärdet uppgår till 162 mkr. Avtalet är villkorat av att Nordrs försäljningsmål för lägenheterna nås och ordervärdet kommer inte att inkluderas i Wästbygg Gruppens orderingång förrän avtalsvillkoret uppfyllts.– Vi har...

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Regulatorisk

Valberedningen i Wästbygg Gruppen föreslår att årsstämman 2023 beslutar att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter, med omval av Jörgen Andersson, Lennart Ekelund, Christina Källenfors och Cecilia Marlow. Joacim Sjöberg har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare nyval av Jakob Mörndal samt Clas-Göran Lyrhem. Cecilia Marlow föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.

Läs mer

Valberedning inför årsstämman 2023 i Wästbygg Gruppen AB (publ) är utsedd

Regulatorisk

Enligt antagen instruktion och arbetsordning för valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre största ägarna inte önskar utöva rätten att utse en ledamot går rätten att utse en sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren.Valberedningen inför årsstämman 2023 består...

Läs mer

Wästbygg Gruppen bygger om Furuhedsskolan i Kalix

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad fortsätter att stärka sin position inom samhällsfastigheter i norra Sverige. Efter en offentlig upphandling har Kalix kommun tilldelat Rekab Entreprenad uppdraget att bygga om delar av gymnasieskolan Furuhedsskolan.

Läs mer

Wästbygg Gruppen utser ny IR-chef

Regulatorisk

Till tjänsten som ny IR-chef har Robin Sundin, idag koncernjurist för Wästbygg Gruppen, utsetts. Han tillträder sin kombinerade tjänst som koncernjurist och IR-chef den 19 september och blir därmed också medlem i koncernledningen.

Läs mer

Wästbygg Gruppen och Varberg Energimarknad AB avser inleda samarbete kring samägande av vindkraftverk och solcellspark

Wästbygg Gruppen och Varberg Energimarknad AB har tecknat en avsiktsförklaring om ett joint venture. Avtalet rör återupprättandet av två vindkraftverk som tidigare har stått i Bäckagård, Tvååker samt byggnation av en ny solcellspark strax söder om Varberg, vilket skulle ge ca 12 GWh ny elproduktion årligen. Detta kommer att täcka upp den elkonsumtion Wästbygg Gruppen förbrukar i samtliga projekt under ett år, vilket i genomsnitt ligger på runt 7 GWh.

Läs mer

Wästbygg får markanvisning för kontor med stort hållbarhetsfokus i Malmö

Vid möte i tekniska nämnden i Malmö den 26 april beslutades att Wästbygg tilldelas en markanvisning i stadsdelen Hyllie. Markanvisningen omfattar en triangelformad kontorsbyggnad på 14 500 kvm. Byggnadens höjd varierar från fyra upp till nio våningar och utformas med takterrasser i olika nivåer. Byggstart sker tidigast 2024.

Läs mer

Logistic Contractor i miljardaffär med Genesta

Regulatorisk

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen AB (publ), säljer helägda projektbolaget Sneden AB till fondförvaltaren Genesta Property Nordic AB. Köpeskillingen uppgår till 945 mkr. I Sneden AB ingår det markområde på 133 000 kvm utanför Enköping som Logistic Contractor förvärvade under våren 2021. Sneden AB har även tecknat ett entreprenadavtal med Logistic Contractor om uppförandet av en logistikfastighet på cirka 80 000 kvm på tomten. Entreprenadvärdet uppgår till cirka 605 mkr och ingår i köpeskillingen.

Läs mer

Wästbygg Gruppen internrekryterar Jessica Gårdmo till rollen som CFO

Jessica Gårdmo, som idag innehar tjänsten som ekonomichef för Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor, har rekryterats till jobbet som CFO. Hon efterträder Jonas Jönehall som tillträder som vd och koncernchef den 6 maj, vilket kommunicerades genom ett pressmeddelande den 21 mars.

Läs mer

Jonas Jönehall blir ny vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen

Regulatorisk

Idag den 21 mars har styrelsen beslutat att utse Jonas Jönehall, nuvarande CFO/vice koncernchef, till ny vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen. Jonas tillträder den 6 maj. Han efterträder Jörgen Andersson som blir kvar i bolaget som styrelseledamot och i en roll med fokus på investeringar och tillväxt. Jörgen blir även ordförande för anbuds- och investeringsutskottet.

Läs mer

Wästbygg bygger 102 Svanenmärkta lägenheter åt Bonava

Wästbygg AB har fått i uppdrag av Bonava att uppföra deras projekt Logementet i området Kviberg, i Göteborg. Logementet omfattar två hus med sammanlagt 102 Svanenmärkta bostadsrätter samt ett underliggande garage. Ordervärdet uppgår till 115 mkr och exkluderar varor som tillhandahålls av Bonava.

Läs mer

Rekab Entreprenad har tecknat samverkansavtal om en om- och tillbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall

Rekab Entreprenad, som ingår i Wästbygg Gruppen, har under fjärde kvartalet 2021 vunnit en offentlig upphandling och tecknat ett samverkansavtal Fas 1 med Region Västernorrland om en om- och tillbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Avtalet omfattar gemensam planering och projektering för att nå beställarens budgeterade ram på cirka 320 mkr, vilket också är en förutsättning för att entreprenadkontrakt ska tecknas.

Läs mer

Ändrade premisser för Wästbyggs markanvisning i centrala Lund

2017 tecknade Wästbygg och NorCap avtal om att gemensamt utveckla kvarteret Galten i centrala Lund via samägda bolaget CentrumShopping Lund AB. Tillsammans med Lunds kommun planerades för en utveckling av kvarteret samt på intilliggande kommunal mark, ett projekt som omfattade cirka 150 lägenheter och kommersiella ytor. Den nya detaljplanen har nu stoppats av Lunds kommun i avvaktan på att en större centrumutredning ska göras, och därmed upphör även markanvisningsavtalet att gälla.

Läs mer

Wästbygg tilldelas markanvisning för 80 lägenheter i Vårberg

Stockholms Stad har tilldelat Wästbygg en markanvisning i stadsdelen Vårberg. Markanvisningen omfattar 7 000 kvm bruttoarea och här planerar Wästbygg att utveckla två bostadshus med sammanlagt 80 Svanenmärkta lägenheter. Detaljplanen för området väntas bli klar under våren 2022. Därefter påbörjas exploateringsarbete och Wästbygg planerar för tillträde till marken under 2025.

Läs mer

Wästbygg genomför fastighetsförvärv Malmö

Wästbygg har tecknat avtal med Kungsleden, ett dotterbolag till Castellum, om att förvärva en befintlig byggnad i Malmö på cirka 4 600 kvm. Köpeskillingen uppgår till 24 mkr och Wästbygg tillträder fastigheten den 31 januari 2022.

Läs mer

Wästbygg bygger trähus åt Junehem

Wästbygg har vunnit en upphandling om att uppföra 39 lägenheter i KL-trä i Huskvarna. Beställare är bostadsbolaget Junehem och ordervärdet uppgår till 89 mkr. Byggstart planeras till våren 2022 med en beräknad produktionstid på cirka ett och ett halvt år.

Läs mer

Wästbygg bygger åt Riksbyggen i Förslöv

Wästbygg har tecknat avtal med Riksbyggen om att uppföra Förslövsängar med 45 lägenheter och gemensamhetslokal i Förslöv i Båstads kommun. Förslövsängar är ett Bonumprojekt, det vill säga Riksbyggens koncept för +55 år. Ordervärdet uppgår till 72 mkr och certifiering ska ske enligt Miljöbyggnad Silver.

Läs mer

Logistic Contractor bygger lager åt livsmedelskedja i Västerås

Logistic Contractor har fått i uppdrag av Ica Fastigheter att bygga livsmedelskedjans nya lager för blommor i Västerås. Den totala ytan uppgår till 13 500 kvm, inklusive en kontorsdel på 950 kvm, och anläggningen ska utrustas med flera temperaturzoner. Certifiering ska ske enligt Breeam, med siktet inställt på att uppnå nivån Excellent. Ordervärdet uppgår till 197 mkr.

Läs mer

Styrelsen i Wästbygg Gruppen AB (publ) utnyttjar bemyndigande för förvärv av egna aktier

Regulatorisk

Styrelsen i Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg” eller ”Bolaget”) har beslutat att nyttja det bemyndigande som extra bolagsstämman den 21 oktober 2021 lämnade styrelsen att förvärva egna aktier. Bolaget får inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier. Det totala antalet aktier i Wästbygg uppgår till 32 340 165 och Wästbygg innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna aktier.

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om 500 mkr

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ) (“Wästbygg Gruppen” eller ”Bolaget”) har idag framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 mkr under ett ramverk om 800 mkr med förfall i november 2024 (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 450 baspunkter. Ett belopp motsvarande nettolikviden kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna finansiella ramverk.

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) överväger att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån i svenska kronor

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ) (“Wästbygg Gruppen” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har givit Swedbank AB (publ) i uppdrag att som ensam arrangör arrangera investerarmöten med start den 10 november, för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om [upp till 500 mkr] under ett ramverk om 800 mkr, med rörlig ränta och en löptid om tre år. En marknadstransaktion kan följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

Läs mer

Wästbygg Gruppens förvärv av Rekab Entreprenad har slutförts

Regulatorisk

Som tidigare meddelats ingick Wästbygg den 24 september avtal om att förvärva samtliga aktier i Rekab Entreprenad AB av dess ägarbolag Trekcyd AB. Förvärvet var villkorat av godkännande av Konkurrensverket medan finansieringslösningen av förvärvet var villkorat av ett beslut av bolagstämman i Wästbygg Gruppen avseende återköp och överlåtelse av egna aktier.

Läs mer

Valberedning inför årsstämman 2022 i Wästbygg Gruppen AB (publ) är utsedd

Regulatorisk

Enligt antagen Instruktion och arbetsordning för valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre största ägarna inte önskar utöva rätten att utse en ledamot går rätten att utse en sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren.Valberedningen inför årsstämman 2022 består...

Läs mer

Kommuniké från extra bolagstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ) den 21 oktober 2021

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ), har hållit extra bolagsstämma den 21 oktober 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Läs mer

Klartecken för Logistic Contractors affär med Harju Elekter i Västerås

Som tidigare kommunicerats tecknades en avsiktsförklaring mellan Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor och Harju Elekter i september, om att utveckla och bygga kontor och lokaler för produktion på totalt 6 000 kvm i Västerås. Affären var villkorad av ett avtal om markförvärv med Västerås kommun, vilket nu har tecknats.

Läs mer

RÄTTELSE: Kallelse till extra bolagsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Regulatorisk

I kallelsen till extra bolagsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ) som offentliggjordes den 27 september 2021 har bolaget under punkten 7 uttryckt det disponibla beloppet enligt 17.3 ABL som det fria egna kapitalet för koncernen per den 30 juni 2021. Korrekt siffra ska avse det fria egna kapitalet för Wästbygg Gruppen AB (publ) per den 31 december 2020 efter utdelning vilken i enlighet med årsredovisningen för 2020 uppgår till 1 311 707 763 kronor. Kallelsen är i övrigt oförändrad från utskicket den 27 september 2021. Korrigerad kallelse i sin helhet följer nedan.

Läs mer

Wästbygg Gruppen ingår avtal om att förvärva Rekab Entreprenad

Regulatorisk

Wästbygg har idag den 24 september ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Rekab Entreprenad AB av ägarbolaget Trekcyd AB. Köpeskillingen uppgår till totalt 230 mkr. Rekab, med 175 anställda, är ett av de ledande byggföretagen i norra Sverige med lokalkontor i Umeå, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå och Luleå.

Läs mer

Wästbygg bygger Sportcenter i Lund åt Hemsö

Wästbygg har tecknat avtal med Hemsö Fastighets AB om att bygga ett Sportcenter i Lund, en 6 500 kvm stor anläggning med gym, idrottshall, gruppträningssalar, padelbanor och garage. Ordervärdet uppgår till cirka 100 mkr.

Läs mer

Wästbygg i ny stor fastighetsaffär med Lansa Fastigheter

Regulatorisk

Wästbygg AB säljer det egenutvecklade bostadsprojektet Journalen 1 i Sege Park i Malmö till Lansa Fastigheter med ett forward funding-upplägg. Journalen 1 omfattar ett helt kvarter med 177 hyreslägenheter och det ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 400 mkr.

Läs mer

Wästbygg får uppdraget när Quality Hotel Grand i Borås ska byggas om

Hotellfastighetsbolaget Pandox och Wästbygg har sedan hösten 2020 genomfört en projektering av en större ombyggnad av Quality Hotel Grand i Borås i samverkan. Avtal har nu tecknats för den byggentreprenaden med ett ordervärde på cirka 95 mkr. Byggstart sker i september och renoveringen beräknas pågå i cirka ett år.

Läs mer

Wästbygg tillträder byggrätter i Täby

Som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 7 juli har Wästbygg AB tecknat avtal med Niam om förvärv av byggrätter i norra Stockholm till ett överenskommet fastighetsvärde på cirka 310 mkr. De villkor som då var förenade med affären har nu uppfyllts. Wästbygg har därför tillträtt byggrätterna, som är belägna i Näsby Slottspark i Täby kommun, den 16 augusti.

Läs mer

Wästbygg förvärvar byggrätter i norra Stockholm

Regulatorisk

Wästbygg AB har tecknat avtal med Niam om ett förvärv av byggrätter i norra Stockholm. Byggrätterna är fördelade på två bostadsrättsföreningar med sammanlagt 89 lägenheter. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 310 mkr.

Läs mer

Malin Bjurström blir ny HR-chef på Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen har rekryterat Malin Bjuström till jobbet som ny HR-chef och därmed också som ny medlem till koncernledningen. Hon efterträder Anders Jansson, som valt att lämna på egen begäran för att anta nya utmaningar utanför koncernen, vilket kommunicerades genom ett pressmeddelande i början april.

Läs mer

Logistic Contractor ingår joint venture om logistiktomt i Nyköping

Regulatorisk

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat ett samarbetsavtal med statliga Orio AB om att i ett joint venture utveckla ett markområde på cirka 400 000 kvm i Nyköping – Nyköpings logistikpark. Utvecklingsarbetet kommer att ske via ett gemensamt projektbolag. Markområdet ägs idag av Orio och ligger i direkt anslutning till deras befintliga lager och distributionscentral. Genom avtalet förbinder sig Logistic Contractor att under en femårsperiod erlägga totalt cirka 200 mkr till Orio, beroende på utvecklad yta.

Läs mer

Wästbygg bygger 169 miljöcertifierade lägenheter åt Svenska Bostäder

Wästbygg får uppdraget att bygga kvarteret Mangon på Södermalm i Stockholm efter att ha vunnit Svenska Bostäders upphandling om projektet. Mangon omfattar 169 hyresrätter fördelade på åtta trapphus samt förskola och garage. Ordervärdet uppgår till 350 mkr. Genom certifiering enligt Miljöbyggnad Silver läggs fokus på en trygg och hållbar inomhusmiljö för hyresgästerna och låg energianvändning i fastigheten.

Läs mer

Wästbygg Gruppen erhåller Nasdaq Green Equity Designation

Wästbygg Gruppen är ett av de första företagen i Sverige som ansökt om och fått beteckningen Nasdaq Green Equity Designation. Nasdaq erbjuder Nasdaq Green Designations till bolag noterade på sina nordiska huvudmarknader och First North Growth Market, inklusive Premier-segmentet, i Sverige, Finland and Danmark.

Läs mer

Logistic Contractor förvärvar 133 000 kvm markyta utanför Enköping

Regulatorisk

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har förvärvat 133 000 kvm mark i ett industriområde strax öster om Enköping genom köp av projektbolaget Sneden AB. Köpeskillingen uppgår till 165 mkr och Logistic Contractor tillträder projektbolaget den 28 maj. Säljare är KGK Fastigheter.

Läs mer

Logistic Contractor uppför fabriksbyggnad på 123 000 kvm i Jönköping åt Nobia

Regulatorisk

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med köksspecialisten Nobia om att bygga deras nya produktionsanläggning söder om Jönköping. Den kommer att bli hela 123 000 kvm stor och uppförs i ett plan. Ordervärdet uppgår till cirka 460 mkr. Byggnaden ska certifieras enligt Breeam very good, vilket lägger stort fokus på hållbarhetsfrågan helt i linje med både Nobias och Logistic Contractors höga ambitioner inom detta område.

Läs mer

Wästbygg först med grönt kombinerat ramverk

Wästbygg Gruppens affärsidé är att utveckla och bygga, hållbara, moderna och effektiva bostäder, kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar och bolaget tar sitt uppdrag som samhällsbyggare på stort allvar. Som ett naturligt led i hållbarhetsarbetet, och för att öka transparensen kring företagets klimatåtagande, har Wästbygg utvecklat ett ramverk som möjliggör en grön märkning av både aktie- och skuldinstrument. Vidare har företaget låtit CICERO Shades of Green göra en Company Assessment samt en Second Opinion avseende skuldinstrument. Resultatet visar att så mycket som 65 % av intäkterna, 66 % av rörelsekostnaderna, och 100 % av investeringarna från såväl entreprenadverksamhet som projektutveckling identifieras som gröna i Company Assessment, och Second Opinion avseende skuldinstrument, bedömer ramverket som medelgrönt.

Läs mer

Joakim Efraimsson utses till vd för Wästbygg AB

Regulatorisk

I slutet av januari kommunicerades beslutet att slå ihop Wästbygg Gruppens entreprenad- och projektutvecklingsverksamheten inom Bostad och Kommersiellt, till en gemensam organisation. Joakim Efraimsson har nu utsetts till vd för den sammanslagna verksamheten, Wästbygg AB. Han tillträder den 1 juni i år och tar då också plats i koncernledningen. Jörgen Andersson, vd och koncernchef, som tillfälligt gått in som vd för Wästbygg AB, återgår i samband med detta till att helt fokusera på arbetet som koncernchef för Wästbygg Gruppen.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Regulatorisk

Aktieägarna i Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878-5538, (”Bolaget”), kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021 genom deltagande via poströstning. Närvaro på årsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Läs mer

Logistic Contractor bygger 39 000 kvm i Eskilstuna

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med ett transport- och logistikföretag om att uppföra en logistikanläggning i Eskilstuna. Anläggningen, som ska användas för tredjepartslogistik, är på 39 000 kvm och ordervärdet uppgår till 220 mkr.

Läs mer

Wästbygg uppför bygghandel i Norrköping

Wästbygg har tecknat avtal med Nordströms Bygghandel om att uppföra en ny bygghandel åt deras filial Ekströms Trä i Norrköping. Anläggningen är på totalt 12 000 kvm, fördelat på butik och drive in-lager. Ordervärdet är drygt 70 mkr.

Läs mer

Logistic Contractor bygger ut åt Svenska Retursystem i Västerås

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har fått i uppdrag att bygga ut Svenska Retursystems anläggning i Västerås med 7 200 kvm. Uppdragsgivare är Mileway, som äger fastigheten. Huvuddelen av utbyggnaden omfattar lageryta, men även en mindre utökning av den befintliga kontorsdelen ingår i projektet. Ordervärdet uppgår till 51 mkr.

Läs mer

Logistic Contractor säljer egenutvecklad logistikanläggning i Stockholm

Regulatorisk

Logistic Contractor AB, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med Niam AB som via en av sina fonder förvärvar en logistikanläggning under produktion i Farsta söder om Stockholm. Affären genomförs som en forward commitment där Niam AB tillträder fastigheten i samband med färdigställandet under första kvartalet 2022. Köpeskillingen uppgår till cirka 900 mkr.

Läs mer

Ändrat antal aktier och röster i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Regulatorisk

Antalet aktier och röster i Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg”) har ändrats till följd av att 1 056 832 nya B-aktier har emitterats under november månad med anledning av utnyttjande av den övertilldelningsoption som lämnades av Wästbyggs styrelse i samband med upptagandet av Wästbyggs B-aktie till handel på Nasdaq Stockholm. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Wästbyggs styrelse den 23 mars 2020.

Läs mer

Logistic Contractor bygger åt DHL på Kastrups flygplats i Köpenhamn

Regulatorisk

Logistic Contractor har tecknat avtal med DHL Copenhagen Hub Denmark A/S om att bygga en ny paketterminal och kontor på Kastrups flygplats i Köpenhamn. Anläggningen, som är på 26 000 kvm samt ett tillhörande parkeringsdäck på 7 500 kvm, uppförs inne på flygplatsområdet för hantering av ankommande och avgående flygfrakt. Ordervärdet uppgår till cirka 500 miljoner svenska kronor.

Läs mer

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Regulatorisk

Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) (tillsammans ”Joint Global Coordinators”) har utnyttjat övertilldelningsoptionen avseende 1 056 832 nya B-aktier i Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Läs mer

Valberedning utsedd inför Wästbygg Gruppens årsstämma 2021

Regulatorisk

Enligt Instruktion och arbetsordning för valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre största ägarna inte önskar utöva rätten att utse en ledamot går rätten att utse en sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. Givet bolagets börsnotering 13 oktober 2020, vilken resulterade i ett stort antal nya ägare, har Wästbygg Gruppen valt att frångå instruktionen för att ge nya ägare möjligheten att delta i valberedningen. Valberedningens ledamöter har därmed utsetts baserat på ägarförhållandena per den 26 oktober 2020.

Läs mer

Ändrat antal aktier och röster i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Regulatorisk

Antalet aktier och röster i Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg”) har ändrats till följd av att 8 333 333 nya B-aktier har emitterats under oktober månad med anledning av upptagandet av Wästbyggs B-aktie till handel på Nasdaq Stockholm. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Wästbyggs styrelse den 23 mars 2020.

Läs mer

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Regulatorisk

Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) meddelar, som stabiliseringsansvarig, att stabiliseringsåtgärder vidtagits i Wästbygg Gruppen AB:s (publ) (nedan ”Wästbygg” eller ”Bolaget”) B-aktie vilken handlas på Nasdaq Stockholm.

Läs mer

Marie Lindebäck blir IR-chef på Wästbygg Gruppen

Regulatorisk

Den 13 oktober i år noterades Wästbygg Gruppen på Nasdaq Stockholm. Efter att IR-funktionen under hela den förberedande processen har hanterats av en extern konsult, Sture Stölen, har Wästbygg nu utsett Marie Lindebäck till IR-chef.

Läs mer

Wästbygg Gruppen offentliggör tilläggsprospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Läs mer

Wästbygg bygger åt Tobin Properties

Wästbygg har fått i uppdrag av Tobin Properties att bygga 60 bostadsrättslägenheter i Nacka Strand. Projektet Nacka 1A omfattar två huskroppar som är nio respektive tio våningar höga. Här planeras för yteffektiva lägenheter med smarta lösningar i form av olika typer av funktionsmöbler. På så sätt skapas förutsättningar för att bygga exempelvis trerumslägenheter på cirka 50 kvm. Ordervärdet är 115 mkr.

Läs mer

Logistic Contractor säljer logistikfastighet i Borås till Catena

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har idag tecknat avtal med Catena om försäljning av en egenutvecklad logistikfastighet på 38 000 kvm som är under produktion. Hyresgäst i fastigheten kommer att vara modeföretaget Nelly. Försäljningen sker preliminärt per den 1 februari 2021 genom en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 272 mkr. Fastigheten är belägen i ett utmärkt logistikläge vid den norra infarten till Borås.

Läs mer

Wästbygg Gruppen avser att noteras på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Läs mer

Logistic Contractor rekryterar Sales and Business Development Manager i Norge

Logistic Contractor fortsätter sin satsning på den nordiska marknaden. Till företagets kontor i Oslo har nu Espen B. Danielsen rekryterats till en nyinrättad tjänst som Sales and Business Development Manager. Uppdraget är att ansvara för försäljningen och bidra till att ytterligare stärka Logistic Contractors position på den norska marknaden. Espen B. Danielsen har lång erfarenhet av hela värdekedjan inom fastighetsbranschen då han bland...

Läs mer

Logistic Contractor utvecklar åt Dollarstore och säljer till Aberdeen Standard Investments

Logistic Contractor utvecklar och uppför ett centrallager på 55 000 kvm för lågpriskedjan Dollarstore. Dollarstore hyr lokalen på ett långt triple net-avtal och nu har Logistic Contractor tecknat avtal med Aberdeen Standard Investments som förvärvar fastigheten via en av sina fonder.– Vi är otroligt stolta över anläggningen som vi nu bygger för Dollarstore och det känns tryggt att kunna lämna över det fortsatta ägandet till Aberdeen, som...

Läs mer

Morgan Palmersjö Andreasson till Wästbygg Projektutveckling

Morgan Palmersjö Andreasson har nyligen tillträtt en tjänst som chef för marknadsområde Öst på Wästbygg Projektutveckling. Han kommer närmast från Skanska där han i många år har arbetat med både projektutveckling och byggproduktion. – Det känns väldigt bra att ha Morgan på plats på kontoret i Solna. Med sin erfarenhet och personlighet kommer han att bidra på ett utmärkt sätt till att stärka organisationen i Stockholm. På så...

Läs mer

Wästbygg rekryterar Stefan Ekström som arbetschef i Stockholm

Wästbygg förstärker sin organisation i region Öst. Stefan Ekström har rekryterats som arbetschef och ska primärt fokusera på kund- och marknadsbearbetning inom det kommersiella segmentet.– Vi är mycket glada över att ha Stefan Ekström ombord. När Wästbygg nu flyttar fram positionerna i hela Stockholmsområdet blir han en värdefull resurs i det arbetet med sitt goda affärsmannaskap och breda kontaktnät i branschen, säger Susanne...

Läs mer

Social hållbarhet i fokus när NREP förvärvar projekt från Wästbygg Projektutveckling

Inom Stockholms prioriterade satsning Fokus Skärholmen ska nu NREP och Wästbygg Projektutveckling AB utveckla funktionella ungdomsbostäder. Med social hållbarhet som tydligt ledord skapas förutsättningar för gemenskap och aktivitet i projektet som uppförs vid Vårbergstoppen.  Fokus Skärholmen är ett stadsutvecklingsprojekt som ska bidra till att området, där knappt några bostäder byggts sedan miljonprogrammets tid, blir en levande och...

Läs mer

Wästbygg bygger hyresrätter åt Junehem

Wästbygg har vunnit en offentlig upphandling om att uppföra hyresrätter åt Jönköpings kommuns bostadsbolag Junehem i Taberg söder om Jönköping. I en första etapp ska 61 lägenheter byggas och ordervärdet är 127 mkr. Området får en tydlig hållbarhetsprägel. Solceller monteras på taken och regnvatten tas tillvara för bevattning och cykeltvätt. Inne i husen kommer vatten från bad, dusch och tvätt att återvinnas för att spola...

Läs mer

Logistic Contractor bygger logistikanläggning åt Catena

Logistic Contractor har fått i uppdrag av Catena att bygga en logistikanläggning i Åstorp i norra Skåne på 11 100 kvm. Hyresgäst i fastigheten kommer att bli Seafrigo Nordic, som är ett internationellt företag inom tredjepartslogistik med fokus på hantering och lagring av livsmedel. Fastigheten kommer därför att innehålla både kyl- och frysdel samt förses med reservkraft för att garantera drift även vid ett längre strömavbrott....

Läs mer

Logistic Contractor öppnar kontor i Oslo och Helsingfors

Logistic Contractor har tecknat avtal om centralt belägna kontorslokaler i Oslo och Helsingfors. Bolaget har varit verksamt på de båda marknaderna under en tid och i takt med att de lokala organisationerna växer krävs större lokaler. – Vi får positiv respons i båda länderna på Logistic Contractors produkter. Trots att både Norge och Finland haft större restriktioner än Sverige till följd av covid-19-pandemin under våren, för vi...

Läs mer

Wästbygg Gruppen rekryterar Claas Wallin som verksamhetsutvecklingschef

Wästbygg Gruppen stärker koncernledningen. Till en nyinrättad tjänst som verksamhetsutvecklingschef på koncernnivå har Claas Wallin rekryterats. Han har gedigen erfarenhet av att arbeta med både operativ och strategisk affärs- och verksamhetsutveckling inom samhällsbyggnadsområdet och har tidigare arbetat bland annat på Skanska och JM.– Wästbygg Gruppen har haft en positiv utveckling under en lång rad år. För att kunna fortsätta vår...

Läs mer

Trelleborgs kommun väljer Wästbygg för hållbar förskola

Wästbygg Projektutveckling AB har vunnit en markanvisningstävling för att utveckla och bygga en förskola i Trelleborg. I samarbete med Liljewall arkitekter och Kunskapsförskolan har Wästbygg tagit fram ett förslag som möter kommunens krav på att värna om områdets kulturhistoriska värden och uppföra en hållbar byggnad anpassad till en kreativ lärande och lekande verksamhet. – I uppdraget ingick att presentera ett helhetsförslag för...

Läs mer

Wästbygg Gruppen och Södra siktar mot Miljöbyggnad Guld

Wästbygg och Södra vill tillsammans göra trähus attraktiva för boende, förvaltare och fastighetsägare genom att visa på de tekniska och ekonomiska fördelar som är förknippade med byggande i massivt trä, samtidigt som det skapas förutsättningar för ett mer hållbart bostadsbyggande i en säker arbetsmiljö. Genom att kombinera Wästbyggs produktionskunskap inom byggnation med Södras expertis inom råvaran trä och industriell tillverkning...

Läs mer

Wästbygg fortsätter om- och tillbyggnaden av Asecs köpcentrum i Jönköping

Tjänstepensionsföretaget Alecta ger Wästbygg fortsatt förtroende när de investerar 400 mkr i en andra ombyggnadsetapp av köpcentrumet Asecs i Jönköping. Den första etappen, som omfattade en om- och tillbyggnad på 36 000 kvm, avslutades i oktober 2019 efter en byggperiod på tre och ett halvt år. Kvarvarande 20 000 kvm byggs nu om och rustas upp, bland annat med ett nytt restaurangtorg. Dessutom byggs en ny entrédel på 700 kvm.– Vi väljer...

Läs mer

Starten för Borås Event firas med digitalt spadtag

Nu har första spadtaget tagits för ett aktivare Borås. Spadtaget blir startskottet för Borås Event – ett område där människor ska kunna mötas och aktiviteter finnas för alla åldrar. Borås Stads fastighetsbolag IBAB utvecklar eventområdet och Wästbygg AB är totalentreprenör för den första byggnaden. Utvecklingen av det en ny byggnad för familjeaktiviteter och rörelser är en del i en satsning på att utöka och stärka området runt...

Läs mer

Logistic Contractor har rekryterat Johanna Kindlund som teknisk chef

Johanna Kindlund har rekryterats till en nyinrättad tjänst som teknisk chef på Logistic Contractor. I den rollen får hon ett övergripande ansvar för inköp och konstruktion och kommer bland annat att arbeta med att utveckla Logistic Contractors interna processer. Johanna Kindlund har tidigare arbetat både på Göteborgs Stads trafikkontor och på Trafikverket.– Johanna har stor erfarenhet från byggbranschen utifrån ett perspektiv som...

Läs mer

Wästbygg utvecklar bostäder och äldreboende i Falkenberg

Wästbygg Projektutveckling har förvärvat två bolag, Strandängen 1 och 2, med tillhörande rätt att utveckla två fastigheter i Skogstorp strax utanför centrala Falkenberg. I projektets första etapp planeras för att uppföra 30 Svanenmärkta radhus i bostadsrättsform. Inför etapp två ska Wästbygg Projektutveckling komma med förslag på ny detaljplan, där målsättningen är att utveckla och bygga cirka 65 lägenheter för ålderskategorin...

Läs mer

Lansa Fastigheter och Wästbygg uppför unikt trähus i Lund

Lansa Fastigheter och Wästbygg Projektutveckling har tecknat avtal om att uppföra ett unikt bostadsprojekt på Brunnshög i Lund. Fastigheten, med 82 lägenheter och en lokal, kommer att uppföras helt i KL-trä och är projekterad för att klara certifiering enligt Miljöbyggnad Guld. Byggstart sker efter semestern. Det egenutvecklade trähuset byggs med stort miljö- och hållbarhetsfokus. På taket kommer det att finnas solceller och i källaren...

Läs mer

Logistic Contractor bygger svenskt huvudkontor och produktionsanläggning för HydraSpecma

Logistic Contractor har tecknat avtal med HydraSpecma om att bygga nya lokaler i Bårhult öster om Göteborg och nära Landvetters flygplats för företagets Göteborgsverksamhet. Den nya anläggningen blir 11 200 kvm stor och kommer dels att inrymma HydraSpecmas svenska huvudkontor och dels utrymmen för företagets produktion av hydraulikutrustning till fordonsindustrin. Anläggningen färdigställs under senvåren 2021 och ordervärdet är strax...

Läs mer

Johannes Hellsing är ny arbetschef på Wästbygg

Johannes Hellsing har tillträtt som arbetschef på Wästbygg region Väst. Han kommer närmast från en tjänst som projektchef på Stena Fastigheter, men har också bland annat ett förflutet på Västfastigheter som huvudprojektledare. I sina tidigare roller har han arbetat med det mesta inom bygg – bostäder, samhällsfastigheter handel och andra kommersiella fastigheter.– Johannes kommer primärt att ansvara för Wästbyggs bearbetning av den...

Läs mer

Logistic Contractor rekryterar Sales and Business Development Manager i Finland

Logistic Contractor utökar sin satsning på den nordiska marknaden. I slutet av 2019 registrerades ett finskt dotterbolag och den 1 april började René Lönnqvist sin tjänst som Sales and Business Development Manager. Uppdraget är att ansvara för försäljningen och etablera Logistic Contractor på den finska marknaden. – Logistic Contractor är den största aktören på den svenska logistikmarknaden och vi ser goda förutsättningar att på sikt...

Läs mer

Wästbygg bygger äldreboende i Hässleholm

Wästbygg har tecknat avtal med Novum Samhällsfastigheter om att bygga äldreboendet Villa Danspalatset i Hässleholm. Äldreboendet kommer att ha 60 platser när det är färdigbyggt i oktober 2021 och ska drivas av Vardaga. På gården skapas en rad samlingsplatser i form av utegym, hönshus samt ett orangeri, som tack vare bergvärme kommer att vara uppvärmt året runt. Dessutom byggs en dansbana för att knyta an traditionsmässigt till det...

Läs mer

Wästbygg rekryterar ny chef för region Väst

Wästbygg har rekryterat Mohamed Kiswani som ny chef för entreprenadverksamheten i region Väst. Mohamed Kiswani arbetar idag på Forsen AB som affärsenhetschef och tillträder sin nya tjänst i början av juni.– Det känns oerhört bra att vi lyckats knyta Mohamed till Wästbygg. Med sitt värderingsstyrda ledarskap och affärsmannaskap kommer han att tillföra nya möjligheter till vår region Väst. Från tidigare yrkesroller har han dessutom stor...

Läs mer

Wästbygg har rekryterat Jenny Jakobson som marknads- och varumärkeschef

Till en nyinrättad tjänst som marknads- och varumärkeschef har Wästbygg rekryterat Jenny Jakobson. Jenny Jakobson har mångårig erfarenhet inom kommunikationsområdet. Innan hon kom till Wästbygg har hon arbetat med kommunikations- och marknadsföringsfrågor i olika roller på Mölnlycke Health Care i 14 år, bland annat som chef för bolagets inhouse-byrå. – Wästbygg växer och vi ser ett ökat behov av att arbeta mer strategiskt med både...

Läs mer

Wästbygg säljer egenutvecklad kommersiell fastighet till SPP

SPP Fastigheter AB har förvärvat en kommersiell fastighet på 8 600 kvm i Trollhättan av Wästbygg Projektutveckling AB. Fastigheten är under byggnation och kommer att ha byggvarukedjan Hornbach som hyresgäst när den är färdigställd under våren 2021. Förvärvet genomförs som en forward commitment, där tillträde sker och köpeskilling erläggs när fastigheten är klar för inflyttning.– Vi är glada över att ha genomfört vår första...

Läs mer

Wästbygg bygger lekland i Borås

Wästbygg har tecknat avtal med Borås Stads fastighetsbolag IBAB om att bygga en 3 800 kvm stor lokal där Leos Lekland ska vara hyresgäst. Byggnaden uppförs i direkt anslutning till Borås Djurparks entré. För att göra plats rivs den tidigare dansrestaurangen Rotundan. Ordervärdet är 40 mkr. – Lokalförsörjningsförvaltning är igång med rivningen och vi börjar bygga så snart det arbetet är avslutat. Byggtiden är relativt kort, redan i...

Läs mer

Wästbygg startar egen förvaltning av samhällsfastigheter

Wästbygg har varit verksamt inom området samhällsfastigheter sedan 1990-talet. Ursprungligen som byggentreprenör då kommunerna fortfarande var huvudmän för denna typ av verksamhet, men under senare år i allt större omfattning även som utvecklare. Nu etablerar Wästbygg ett fastighetsbolag i syfte att bygga upp egen förvaltningsverksamhet inom samhällsfastigheter.– Idag är det både kommunala och privata aktörer som vill etablera...

Läs mer

Wästbygg bygger bostäder åt CA Fastigheter i Jönköping

Wästbygg har tecknat avtal med CA Fastigheter om att bygga Kärnan 7, ett fyravåningshus med 24 lägenheter. Bostäderna uppförs mitt i Jönköping och det centrala läget möjliggörs genom förtätning av ett bostadskvarter.– Vi kommer att bygga ovanpå ett garage. På så sätt utnyttjas befintlig yta på ett mer effektivt sätt för att få fler lägenheter i Jönköpings innerstad. Under februari påbörjas projekteringen och vi planerar för...

Läs mer

Wästbygg Gruppen stärker styrelsen, Joacim Sjöberg invald som ny ledamot

Vid en extra bolagsstämma i Wästbygg Gruppen den 23 januari utökades styrelsen när Joacim Sjöberg valdes in som ny ledamot. Joacim Sjöbergs huvudsakliga kompetensområden är förvärvs-, finans- och kapitalmarknadsfrågor efter 25 år inom investment banking på olika chefspositioner. Idag arbetar han som rådgivare till snabbväxande bolag och med styrelseuppdrag, bland annat är han ordförande i Beijerinvest AB och Tendium Holding AB.– Med...

Läs mer

Wästbygg Projektutveckling stärker organisationen och rekryterar Martin Söderholm som ekonomichef

Martin Söderholm har nyligen tillträtt som ekonomichef på Wästbygg Projektutveckling AB. Han har en lång erfarenhet från olika ledande roller inom fastighetsbranschen med fokus på fastighetsekonomi och transaktioner. Närmast kommer han från Akademiska Hus, där han under de senaste fyra åren främst arbetat med deras större nyproduktioner och investeringar.– Wästbygg Projektutveckling har en omfattande portfölj där flera stora projekt ska...

Läs mer

Cecilia Marlow blir ny styrelseordförande i Wästbygg Gruppen

Vid en extra bolagsstämma den 12 december valdes Cecilia Marlow till ny styrelseordförande i Wästbygg Gruppen AB. Hon efterträder Andreas von Hedenberg, som haft den rollen sedan 2013.– Jag vill först och främst tacka Andreas von Hedenberg för det goda arbete han har lagt ner under de här åren. Samtidigt har jag full förståelse för att han lämnar utifrån det faktum att både vårt företag och hans övriga åtaganden har växt och blivit...

Läs mer

Wästbygg AB bygger handelshus i Kristianstad

Wästbygg AB kommer att uppföra en 15 000 kvm stor handelsplats i Härlöv i Kristianstad. Coop, Kronans Apotek, Linnea & Basilika, Rusta och Jysk är klara som hyresgäster.– Det känns mycket positivt att vi kan fortsätta vår satsning på kommersiella lokaler där vi är specialister, säger Kenneth Samuelsson som är arbetschef inom Wästbygg AB. Härlöv är ett spännande utvecklingsområde i Kristianstad kommun som med flera starka...

Läs mer

Ny ledning på Logistic Contractor

Logistic Contractor får ny vd. Benn Karlberg, som arbetat som CFO och vice vd i fem år i företaget går in i den rollen när nuvarande vd Anders Bothén lämnar LC efter nästan tolv år.– Ett ledarbyte är ett naturligt steg i den fas som Logistic Contractor befinner sig i just nu. Företaget har haft en oerhört positiv utveckling under många år. Men med en stadig omsättning på över en miljard kronor sedan flera år tillbaka och med 50...

Läs mer

Wästbygg utvecklar bostäder i Malmös bästa läge

Wästbygg Projektutveckling AB har som tidigare avtalats nu förvärvat en fastighet i Södra Nyhamnen av säljaren Jernhusen AB. Kvarteret ligger strax intill Malmö centralstation och är en del av den satsning som görs i Nyhamnen. Malmö stads vision är att här i den gamla hamn- och industrimiljön skapa en nära, tät, grön stadsdel med en blandning av olika funktioner. Nyhamnen har potential att bli en naturlig utvidgning av Malmös centrum och...

Läs mer

Logistic Contractor satsar i Finland

Logistic Contractor, som är en av Sveriges största logistik- och industribyggare, utökar sin nordiska satsning genom att etablera sig i Finland.– Vi ser en intressant marknad i Finland för den typ av rationella logistik- och industribyggnader som vi är specialister på, säger Sandu Nylmon, som blir vd för Logistic Contractors finska dotterbolag. Vårt mål är att vara en långsiktig aktör på hela den nordiska logistikmarknaden. Dels för att...

Läs mer

Wästbygg Projektutveckling utvecklar för Hornbach

Wästbygg Projektutveckling utvecklar och bygger i samarbete med Hornbach som ska etablera sig i handelsområdet Överby i Trollhättan. Den totala byggnadsarean är cirka 8 600 kvm och Hornbach har tecknat ett hyresavtal där inflyttning beräknas bli i början av 2021. Byggnaden kommer uppföras av Wästbygg AB på uppdrag av Wästbygg Projektutveckling. Hornbach är et av Europas största företag inom bygg- och trädgårdsmarknad Både hemmafixare och...

Läs mer

Logistic Contractor utvecklar och bygger för e-handelsföretag i Borås

E-handelsföretaget Nelly flyttar sitt lager från Falkenberg till Borås och Logistic Contractor kommer att utveckla och bygga anläggningen. Nellys nya lager kommer att ligga i Nordskogen i Borås och omfatta cirka 38 000 kvm med 11,70 meter fri takhöjd och plats för runt 200 anställda. För att minska driftkostnaderna används mineralull i väggarna vilket gör huset mycket tätt och huset förbereds även för solceller. Byggnaden förbereds även...

Läs mer

Nu öppnar Hallands nya konstmuseum

På lördag är det nyinvigning för Hallands Konstmuseum som efter en om- och tillbyggnad skapar en ny mötesplats i Halmstad. Museet, som ligger precis vid Nissans strand, har bland annat fått en ny och inbjudande entré som öppnar upp mot resten av staden och den ursprungliga byggnaden från 1933 har renoverats varsamt. Det är Wästbygg AB som i samverkan med Halmstad kommun samt finansiärerna Region Halland, Stiftelsen Hallands länsmuseer och...

Läs mer

Logistic Contractor förstärker ytterligare i Danmark

I en ytterligare satsning på den nordiska marknaden har Logistic Contractor Danmark rekryterat Niclas Flensburg som Senior project manager. Niclas Flensburg kommer närmast från en roll som Head of Projects and Installations på Knudsen Køling och har över 19 års erfarenhet från ledande positioner inom installationsbranschen både som konsult och entreprenör.– Vi är väldigt glada att Niclas vill vara en del i vår utökade Danmarkssatsning,...

Läs mer

Wästbygg Projektutveckling förstärker i marknadsområde väst

Wästbygg Projektutveckling har anställt Karin Lundberg som marknadsområdeschef i region väst/mitt. Karin kommer närmast från rollen som avdelningschef projektutveckling hos bostadsutvecklaren Bonava. Wästbygg Projektutveckling har vuxit stadigt under de senaste åren och har idag en omfattande verksamhet inom affärs- och projektutveckling på flera platser i Sverige. På västkusten finns ett flertal pågående och kommande projekt.– Karin...

Läs mer

Wästbygg AB bygger bostadsrätter i Ystad för HSB

HSB Skåne har tecknat avtal med entreprenadbolaget Wästbygg AB om att bygga HSB brf Blomstra i centrala Ystad. Projektet kommer att bestå av tre femvåningshus med totalt 63 lägenheter. Byggnaderna ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.– HSB och Wästbygg har under våren planerat och projekterat HSB brf Blomstra i samverkan. Vi ser fram emot en fortsättning på det goda samarbete som vi har etablerat under det tidiga skedet när vi nu ska...

Läs mer

Wästbygg AB bygger äldreboende i Falkenberg

Entreprenadbolaget Wästbygg AB har tecknat avtal med Novum Samhällsfastigheter AB att uppföra ett äldreboende i Dals Ängar i Falkenberg på cirka 4 500 kvm. Boendet omfattas av 60 lägenheter fördelat över sex avdelningar tillsammans med stora gemensamhetsytor så som vardagsrum, aktivitetsrum, kök samt generös takterrass med anslutande samlingsrum. Äldreboendet kommer att drivas av Humana AB, och projektet i Falkenberg är det sjunde nybyggda...

Läs mer

Wästbygg Projektutveckling förstärker i syd

Wästbygg Projektutveckling har anställt Håkan Otterström som affärsutvecklingschef i region syd. Håkan kommer närmast från rollen som affärsutvecklingschef hyresrätt hos Veidekke bostad.   Wästbygg Projektutveckling har vuxit stadigt under de senaste åren och har idag en omfattande verksamhet inom affärs- och projektutveckling på flera platser i Sverige. I Öresundsregionen finns ett flertal pågående och kommande projekt - Vi...

Läs mer

Logistic Contractor bygger för DSV i Norge

Logistic Contractor har tecknat avtal med logistik- och transportföretaget DSV om att uppföra kontor, terminal och lager i Vestby, strax söder om Oslo. Den totala ytan är 55 700 kvm fördelat på 32 000 kvm lager, 7 000 kvm entresol, 12 000 kvm terminal, 4 000 kvm kontor i tre plan samt 700 kvm personalutrymmen. Anläggningen ska miljöcertifieras enligt Breeam-Nor. Breeam är en av de internationellt mest gångbara miljöcertifieringarna för...

Läs mer

Wästbygg undertecknar Malmös färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor

I Almedalen presenterade igår Malmö stad sin färdplan för ett hållbart byggande till år 2030 och Wästbygg ansluter sig till färdplanen. Malmö stad siktar på att vara Sveriges klimatsmartaste stad år 2030. För att uppnå detta behöver klimatarbetet i Malmö omfatta bygg- och anläggningssektorn som står för drygt 20 procent av den totala klimatbelastningen. Färdplanen ska ge att byggandet i Malmö präglas av hållbara materialval, smarta...

Läs mer

Wästbygg AB bygger för Axfood Snabbgross i Jönköping

Wästbygg AB kommer att hyresgästanpassa en del av en befintlig fastighet för fastighetsbolaget Hamhus där Axfood Snabbgross kommer att flytta in.– Det är fastigheten Överdäcket 2 på Porfyrvägen i Jönköping som vi hyresgästanpassar och Axfood Snabbgross kommer att flytta in vid årsskiftet. Vi ser fram emot detta samarbete och att få möjligheten att bygga en Axfood Snabbgross tillsammans med Hamhus, säger Christian Jestin som är...

Läs mer

​Wästbygg Projektutveckling förstärker i marknadsområde öst

Wästbygg Projektutveckling förstärker nu sin organisation på kontoret i Solna genom att tillsätta Therese Sundman som affärsutvecklingschef. Therese kommer närmast från Riksbyggen och en roll som marknadsområdeschef för Söderort i Stockholm. –Vårt bolag har vuxit stadigt de senaste åren och vi har idag en omfattande verksamhet på flera orter i Sverige inom affärs- och projektutveckling. Vi är väldigt glada för att kunna knyta till oss...

Läs mer

Hon är Logistic Contractors nya affärsutvecklare

Logistic Contractor har förstärkt sin affärsutvecklingsorganisation genom att rekrytera Sara Liljevall. Sara kommer närmast från fastighetsrådgivaren JLL där hon arbetade med uthyrning av kommersiella lokaler. – Vi är mycket glada över att Sara ansluter sig till oss på Logistic Contractor. Sara har en gedigen bakgrund inom försäljning i olika branscher och en stark drivkraft av att genomföra och skapa affärer. Med Sara på plats i teamet...

Läs mer

LC förstärker satsning i Norge och Danmark

Logistic Contractor har rekryterat Sandu Nylmon som vd i bolagets norska och danska dotterbolag samt Mani Hemmaty som operations manager på de utländska marknaderna. Målet är att etablera Logistic Contractor ytterligare som industri- och logistikbyggare i grannländerna. Båda två har tidigare arbetat i tio år på Logistic Contractor och återvänder nu efter en kort tid på ett annat företag.– Redan idag bygger Logistic Contractor både i Norge...

Läs mer

Wästbygg uppför fordonsanläggning i Märsta

Wästbygg har tecknat avtal med Persson Invest om att bygga en hall där olika fordonsrelaterade verksamheter ska samsas. I nuläget är det klart att en däckverkstad, en besiktning och en tvätthall kommer att uppta ungefär halva den 3 000 kvm stora fastigheten.– Fastigheten byggs i anslutning till Wist Last & Buss anläggning för försäljning och service av Volvolastbilar och bussar som vi uppförde åt Persson Invest för fem år sedan. Vi...

Läs mer

Hon blir ny regionchef i Stockholm

Entreprenadbolaget Wästbygg AB har rekryterat Jeanet Corvinius som ny regionchef för Stockholmsregionen. Jeanet kommer närmast från en roll som arbetschef inom Peab.– Jag är mycket glad att vi lyckats knyta Jeanet till oss och ser att hon kommer tillföra nya möjligheter till Region Öst med sitt tydliga ledarskap och goda affärssinne, säger Susanne Liljedahl, vd för Wästbygg AB. Under de fyra år som Jeanet har varit arbetschef har hon styrt...

Läs mer

Wästbygg AB bygger unika Lefflers park i Göteborg

På centrala Hisingen utvecklar Bräcke diakoni ett nytt bostadskvarter med billiga hyresrätter, verksamhetslokaler och ett LSS-boende under samma tak. Wästbygg AB har fått uppdraget att uppföra kvarteret om tre huskroppar och totalt cirka 7000 kvm. Projektet är bland de första i sitt slag där vanliga lägenheter varvas med vårdverksamheter. Visionen är att skapa möten mellan människor för ett medmänskligare samhälle.– Lefflers park är...

Läs mer

Logistic Contractor utvecklar och bygger för Bevego i Landvetter

I Björröd i Landvetter kommer Logistic Contractor att utveckla och bygga en ny anläggning om 10 500 kvm för Bevego. På lite sikt finns potential för cirka 50 arbetstillfällen. Bevego, som är ett grossist- och handelsföretag inom byggplåt, teknisk isolering och ventilation, kommer att skapa en ny anläggning för produktion och lagring. Anläggningen kommer att omfatta 10 500 kvm på plan 1 samt en entresol om 562 kvm med kontor och lageryta. -...

Läs mer

Logistic Contractor bygger Northvolts batterifabrik i Skellefteå

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med Northvolt om att uppföra basbyggnaden till deras anläggning för tillverkning av batterier i Skellefteå. Avtalet omfattar över 100 000 kvm och när anläggningen är färdig kommer den att vara en av Europas största batterifabriker. På sikt beräknas drygt 2 500 personer arbeta där. – Det känns fantastiskt positivt att vi får uppdraget när ett av Sveriges största...

Läs mer